Sở giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Trang chủ
Giới thiệu
Phụ huynh - học sinh
Thư điện tử
Liên hệ
   

Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục


VĂN BẢN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

STT

Số văn bản

Ngày ký

Cơ quan ban hành

Ban hành về việc

1

726/PGDĐT-VSTBPN 14/11/2011 Sở Giáo dục v Đ o tạo Phú Yên V/ triệu tập cán bộ dự Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực giới cho cán bộ nữ.

2

672/CVPGDĐT 20/10/2011 Sở Giáo dục v Đ o tạo Phú Yên V/v báo cáo kinh phí thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở mầm non theo TTLT 29/2011/TTL-TBGDĐT-BTC.

3

506/GM-GD&ĐT-VP 08/8/2011 Sở Giáo dục v Đ o tạo Phú Yên GIẤY MỜI (Họp giao ban ngành)

4

160/GM-PGD&ĐT 17/03/2011 Sở Giáo dục v Đ o tạo Phú Yên GIẤY MỜI (Thư viên các trường TH, THCS).

5

469/HDLT/SGDĐT-BHXH 30/9/2010 Sở Giáo dục v Đ o tạo Phú Yên Hướng dẫn bổ sung thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2010-2011.

6

Số: 23/QC-LT 01/9/2010 Sở Giáo dục v Đ o tạo Phú Yên Quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp chính quyền và công đoàn trong ngành Giáo dục -Đào tạo Phú Yên

7

Số 22/LT-HD 01/9/2010 Sở Giáo dục v Đ o tạo Phú Yên Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ-Công chức các đơn vị trường học năm học 2010-2011

8

21/LT-GDĐT-CĐGD 01/9/2010 Sở Giáo dục v Đ o tạo Phú Yên Về việc: Tiếp tục thu quỹ tương trợ ngành GD&ĐT

9

1082/QD-GDĐT 31/8/2010 Sở Giáo dục v Đ o tạo Phú Yên Về việc phân công trách nhiệm của lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo

10

62/SGDĐT-TrH 31/8/2010 Sở Giáo dục v Đ o tạo Phú Yên Về việc cấp giấy phép dạy thêm

11

1066/SGDĐT-KHTC 25/8/2010 Sở Giáo dục v Đ o tạo Phú Yên V/v: Thực hiện thu học phí phổ thông năm học 2010-2011

12

...........: 25/8/2010 Sở Giáo dục v Đ o tạo Phú Yên Giấy triệu tập tham gia tập huấn lồng ghép nội dung cuộc vân động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

13

34/TB-GDTrH 12/8/2010 Sở Giáo dục v Đ o tạo Phú Yên Thông báo"Kiểm tra trường trung học đạt chuẩn quốc gia"

14

1494/SGDĐT-KTCNTT 23/9/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo V/v triển khai công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông

15

1399/CV-SGDĐT-TrH 10/9/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo V/v cấp giấy phép dạy thêm

16

17/KH-SGDĐT-CĐGD 10/9/2009 Sở Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch liên tịch Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" trong ngành giáo dục

17

1389/CV-SGDĐT-TrH 8/9/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên Xây dựng phân phối chương trình THCS&THPT năm học 2009-2010

18

1391/SGDĐT-KTCNTT 8/9/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2009-2010 về Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

19

1382 /HD-SGDĐT-MN 8/9/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009-2010 GIÁO DỤC MẦM NON

20

1381/ SGDĐT-MN 8/9/2009 Sở GD&ĐT Phú Yên LỊCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM – GIÁO DỤC MẦM NON Năm học: 2009 – 2010
Trang   1 2 3 4
   
  Thông tin chung
Tin tức
Giới thiệu chung
Thủ tục hành chính
Lãnh đạo Phòng giáo dục
Tổ, bộ môn
Đơn vị trực thuộc
Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo
Công đoàn ngành
Hội Cực giáo chức H. Tuy An
Hội khuyến học H. Tuy An
Hội chữ thập đỏ ngành GD H.Tuy An
  Thông tin ngành
Lịch công tác
Thông tin nội bộ
Thi đua-Khen thưởng
Kiểm định chất lượng Giáo dục
Trường chuẩn quốc gia
Điển hình, tiên tiến
Hình ảnh hoạt động
  Văn bản pháp quy
Trung Ương
Ủy Ban Nhân Dân Huyện, Tỉnh
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thi đua-Khen thưởng
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
  Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Thư viện bài giảng điện tử
Phần mềm
Sách điện tử
  Lượt truy cập
304632
  Liên kết
  Quảng cáo
 

Phòng Giáo dục và Đào tạo H. Tuy An-Phú Yên-Việt Nam
308 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh – Tuy An – Phú Yên
0
0