Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0003052532
 Hôm nay :   1261       
 Hôm qua :    2981       
 Tất cả:   3052532       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
623/KH-PGDĐT-TiH 04/12/2014 Kế hoạch hội thi GV chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học cấp huyện lần thứ nhất năm học 2014-2015 [ 04-12-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
615/SY-PGDĐT-KT 01/12/2014 V/v thực hiện thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ NSNN [ 01-12-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
73/GM-PGDĐT 01/12/2014 Giấy mời họp kế toán trường học [ 01-12-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
611/SY-PGDĐT-ĐĐ 26/11/2014 V/v rà soát, thu hồi xuất bản phẩm không đảm bảo chất lượng nội dung [ 28-11-2014 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
72/GTT-PGDĐT 28/11/2014 Giấy triệu tập tham gia lớp tập huấn triển khai về trường học trực tuyến. [ 28-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
605/KH-PGDĐT-MN 26/11/2014 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25/2011/NQ/HĐND ngày 21/9/2011 của HĐND Tỉnh về Đề án phỗ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện Tuy An giai đoạn 2011-2015 [ 28-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
612/TB-PGDĐT 27/11/2014 Thông báo về việc kiểm tra thẩm định trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu [ 27-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
610/SY-PGDDT-ĐĐ 26/11/2014 V/v tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nước sạch, vệ sinh môi trường; chung tay xây dựng nông thôn mới. [ 27-11-2014 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
608/SY-PGDĐT-VP 26/11/2014 Kế hoạch chiến dịch tiêm Vắc xin Sởi-Rubella đợt 2 trong tiêm chủng mở rộng năm 2014 - 2015 huyện Tuy An [ 27-11-2014 ] UBND huyện Tuy An
607/SY-PGDĐT-VP 26/11/2014 V/v triển khai Quyết định 33/2014/QĐ-UBND về quản lý điểm truy cập Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng [ 27-11-2014 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
609/SY-PGDĐT-TCCB 26/11/2014 Thông báo nộp hồ sơ bổ sung thi tuyển viên chức giáo viên năm học 2013,2014 [ 26-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
602/SY-PGDĐT-ĐĐ 25/11/2014 Thông báo ý kiến kết luận của chủ trì tại Hội nghị giao ban công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014-2015 [ 26-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
606/KH-PGDĐT-HKPĐ 26/11/2014 Kế hoạch tổ chức HKPĐ cấp huyện năm học 2014-2015 [ 26-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
71/GTT-PGDĐT-TDTT 26/11/2014 Giấy triệu tập giáo viên tham gia tập huấn đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và sinh hoạt câu lạc bộ môn Thể dục năm học 2014-2015 [ 26-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
599/PGDĐT-GDTiH 24/11/2014 V/v hướng dẫn thiết lập, quản lý và sử dụng các loại hồ sơ chuyên môn trong trường tiểu học [ 24-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
70/GTT-PGDĐT 24/11/2014 V/v tập huấn tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực GDTrH qua hệ thống mạng thông tin [ 24-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
69/PGDĐT-BVSTBPN 21/11/2014 V/v triệu tập dự tập huấn bình đẳng giới. [ 21-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
597/PGDĐT-ĐĐ 21/11/2014 V/v triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014. [ 21-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
596/PGDĐT-VP 21/11/2014 V/v thực hiện thông tin báo cáo ngày 12/11/2014 [ 21-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
595/SY-PGDĐT-ĐĐ 21/11/2014 V/v đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các đơn vị, trường học và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo. [ 21-11-2014 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An