Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0003052600
 Hôm nay :   1295       
 Hôm qua :    2981       
 Tất cả:   3052600       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
03/GM-PGDĐT-MN 14/01/2015 Giấy mời dự họp sơ kết cuối kỳ 1 năm học 2014-2015 bậc Mầm non [ 14-01-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
18/KH-PGDĐT-MN 14/01/2015 Kế hoạch Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện bậc Mầm non năm học 2014-2015. [ 14-01-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
10/QĐ-PGDĐT-MN 13/01/2015 Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra nghiệp vụ công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi [ 13-01-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
16/SY-PGDĐT-VP 12/01/2015 Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Sởi-Rubella đợt 3 trong tiêm chủng mở rộng năm 2014-2015 [ 12-01-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
15/SY-PGDĐT-TH 12/01/2015 V/v đảm bảo ANTT tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 [ 12-01-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
14/SY-PGDĐT-TH 12/01/2015 V/v tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo [ 12-01-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
13/BC-PGDĐT 09/01/2015 Báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Tiểu học cấp huyện lần thứ I, Năm học 2014-2015 [ 12-01-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
12/SY-PGDĐT-ĐĐ 09/01/2015 Vv/ thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. [ 09-01-2015 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
11/SY-PGDĐT-TiH 09/01/2014 V/v tổng kết đánh giá và khen thưởng theo TT 30/2014/TT-BGDĐT. [ 09-01-2015 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
01-GM-PGDĐT 09/01/2015 Giấy mời dự họp sơ kết cuối kỳ 1 năm học 2014-2015 cấp Tiểu học [ 09-01-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
08/TB-PGDĐT-THCS 06/01/2015 Thông báo về việc tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2014-2015. [ 06-01-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
02/KL-PGDĐT-KTr 05/01/2015 Kết luận Kiểm tra toàn diện Trường Tiểu học An Nghiệp năm học 2014-2015 [ 05-01-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
01/KL-PGDĐT-KTr 05/01/2015 Kết luận Kiểm tra toàn diện Trường Mầm non xã An Nghiệp [ 05-01-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
05/SY-PGDĐT-ĐĐ 05/01/2015 Về việc tổ chức hoạt động tháng cao điểm và thời điểm giáp Tết Nguyên đán thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". [ 05-01-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
04/PGDĐT-ĐĐ 05/01/2015 Về việc hướng dẫn tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" do UBND huyện Tuy An tổ chức. [ 05-01-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
350/QĐ-PGDĐT 30/12/2014 Quyết định V/v thành lập Ban coi thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện, năm học 2014-2015, Hội đồng THCS Võ Trứ [ 31-12-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
349/QĐ-PGDĐT 30/12/2014 Quyết định V/v thành lập Ban coi thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện, năm học 2014-2015, Hội đồng TH An Hòa số 2 [ 31-12-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
348/QĐ-PGDĐT 30/12/2014 Quyết định V/v thành lập Ban coi thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp huyện, năm học 2014-2015, Hội đồng THCS Trần Rịa [ 31-12-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
678/PGDĐT-THCS 30/12/2014 V/v thông báo kế hoạch dạy bồi dưỡng các đội tuyển HSG tham dự kỳ thi HSG lớp 9 cấp tỉnh, năm học 2014-2015 [ 31-12-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
680/PGDĐT-THCS 31/12/2014 V/v điều chỉnh lịch thi tiếng Anh qua Internet cấp huyện năm học 2014-2015 [ 31-12-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An