Chào mừng năm học mới 2016-2017
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002732214
 Hôm nay :   783       
 Hôm qua :    3177       
 Tất cả:   2732214       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
315/QĐ-PGDĐT 12/11/2014 Quyết định thành lập Ban chấm thi chọn HSG lớp 9 các môn văn hóa và thí nghiệm thực hành Lý-Hóa-Sinh cấp huyện năm học 2014-2015 [ 20-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
314/QĐ-PGDĐT 12/11/2014 Quyết định thành lập Ban coi thi chọn HSG lớp 9 các môn văn hóa và thí nghiệm thực hành Lý-Hóa-Sinh cấp huyện năm học 2014-2015 [ 20-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
594/PGDĐT-MN 20/11/2014 V/v xin ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường Mầm non [ 20-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
814/UBND 17/11/2014 V/v kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 [ 18-11-2014 ] UBND huyện Tuy An
17/11/2014 Thư của Chủ tịch UBND huyện Tuy An gửi các nhà giáo, CB ngành giáo dục nhân kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2014) [ 18-11-2014 ] UBND huyện Tuy An
67/GM-PGDĐT 17/11/2014 Dự tọa đàm kỉ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2014) [ 17-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
588/BC-PGDĐT-VP 17/11/2014 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2014. [ 17-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
585/SY-PGDĐT-TCCB 12/11/2014 V/v hướng dãn bổ sung đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. [ 13-11-2014 ] Phòng Nội vụ huyện Tuy An
583/SY-PGDĐT-TiH 12/11/2014 V/v điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu "San chơi" trí tuệ. [ 13-11-2014 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
582/SY-PGDĐT-TiH 12/11/2014 V/v hướng dẫn thực hiện dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học. [ 13-11-2014 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
581/KH-PGDĐT 12/12/2014 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014), 25 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014 và 50 năm Bến Vũng Rô tiếp nhận chuyển hàng đầu tiên của Tàu không số vào Bến (28/11/19 [ 13-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
580/PGDĐT-TĐ 12/11/2014 V/v hướng dãn sơ kết đợt phát động phong trào thi đua [ 13-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
579/TB-PGDĐT 12/11/2014 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An [ 13-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
578/HD-PGDĐT 12/11/2014 Hướng dẫn thực hiện quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. [ 13-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
576/SY-PGDĐT 11/11/2014 V/v rà soát, thu hồi xuất bản phẩn không đảm bảo nội dung. [ 13-11-2014 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
575/SY-PGDĐT-TH 11/11/2014 V/v chấn chỉnh công tác tuyển sinh đầu cấp,công tác thu chi đầu năm học 2014-2015 và việc thực hiện Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT [ 13-11-2014 ] Sở GDĐT Phú Yên
572/SY-PGDĐT-ĐĐ 05/11/2014 V/v triển khai hoạt động hưởng ứng [ 07-11-2014 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
569/SY-PGDĐT-VP 04/11/2014 V/v chấn chỉnh tình trạng tăng tiết chính khóa, thu tiền sai qui định. [ 06-11-2014 ] Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
567/SY-PGDĐT-VP 04/11/2014 Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa đông-xuân [ 06-11-2014 ] UBND huyện Tuy An
65/GTT-PGDĐT 03/11/2014 Giấy triệu tập tham gia lớp tập huấn về phương pháp dạy học Mỹ thuật cấp tiểu học. [ 03-11-2014 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3865235-Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An