Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002949884
 Hôm nay :   263       
 Hôm qua :    1379       
 Tất cả:   2949884       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
219/SY-PGDĐT-TH 14/4/2015 V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5). [ 14-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
216/BC-PGDĐT-TĐ 10/4/2015 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2010-2015; Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020 [ 10-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
215/SY-PGDĐT-KT 10/4/2015 V/v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ [ 10-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
212/TB-PGDĐT-THCS 09/4/2015 Thông báo số 3 Về việc tổ chức thi nội dung 4 và tổng kết Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS huyện Tuy An lần thứ nhất, năm học 2014-2015 [ 09-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
211/KHLT-PGDĐT-CĐGD 08/4/2015 Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 [ 08-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo -Công đoàn giáo dục huyện Tuy An
209/SY-PGDĐT-VP 07/4/2015 V/v nhắc nhở các đơn vị thực hiện tốt Kế hoạch bắt buộc đội mũ bảo hiểm [ 08-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
208_SY-PGDĐT-VP 07/4/2015 V/v tăng cường phòng, chống dịch ho gà;phòng, chống bệnh sởi. [ 08-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
116/SY-PGDĐT-VP 06/4/2015 Quyết định Về việc ban hành phương án phòng chống lụt, bão và khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho trường học và học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên [ 06-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
205/BC-PGDĐT-MN 06/4/2015 Báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Mầm non năm học 2014-2015 [ 06-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
203/PGDĐT 03/4/2015 V/v báo cáo số lượng, chất lượng công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2015. [ 06-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
197/SY-PGDĐT-VP 31/3/2015 V/v tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 2. [ 01-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
23/PGDĐT 01/4/2015 V/v truyền thông lồng ghép chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2015 [ 01-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
22/PGDĐT-MN 01/4/2015 Thông báo Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc học mầm non năm học 2014-2015 [ 01-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
200/PGDĐT-THCS 01/4/2015 V/v tổ chức kỳ thi chọn HSG các môn văn hóa lớp 8 cấp huyện năm học 2014-2015 [ 01-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
201/PGDĐT-THCS 01/4/2015 V/v hướng dãẫn công tác xét tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015 [ 01-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
199/GDĐT-CSVC 01/4/2015 V/v kiểm kê tài sản ngày 01/01/2015 [ 01-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
193/SY-PGDĐT-VP 31/3/2015 V/v phối hợp tổ chức xuất bản phát hành ấn phẩm "Giáo dục miền Nam: Nhìn từ thực tiễn giai đoạn 1975-2015" [ 31-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
192/SY-PGDĐT-VP 31/3/2015 V/v treo cờ Tổ quốc, trang trí khẩu hiệu, đèn, hoa chào mừng 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Phú Yên [ 31-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
188/TB-PGDĐT-THCS 26/3/2015 Thông báo số 2 Về việc tổ chức thi nội dung 2 và nội dung 3 trong Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS huyện Tuy An lần thứ nhất, năm học 2014-2015 [ 26-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
113/QĐ-PGDĐT-KTr 25/3/2015 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện các trường học thuộc xã An Cư. [ 25-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An