Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002949670
 Hôm nay :   156       
 Hôm qua :    1379       
 Tất cả:   2949670       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
327/KH-PGDĐT-ĐĐ 02/6/2015 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
328/KH-PGDĐT-ĐĐ 02/6/2015 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh các trường THCS giai đoạn 2015-2017 [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
329/KL-PGDĐT-KTr 03/6/2015 Kết luận Kiểm tra chuyên đề Trường TH An Dân số 1 năm học 2014-2015 [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
330/KL-PGDĐT-KTr 03/6/2015 Kết luận Kiểm tra chuyên đề Trường TH An Hiệp số 2 năm học 2014-2015 [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
331/KHLT-PGDĐT-CĐGD 03/6/2015 Kế hoạch tổ chức Hội thi [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo -Công đoàn giáo dục huyện Tuy An
335/PGDĐT-TiH 03/6/2015 V/v đăng ký tài liệu, hồ sơ sổ sách giáo dục tiểu học năm học 2015-2016 [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
282/KL-PGDĐT-KTr 13/5/2015 Kết luận Kiểm tra chuyên đề Trường TH An Hòa số 1 [ 01-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
320/KL-PGDĐT-KTr 28/5/2015 Kết luận Kiểm tra chuyên đề Trường TH An Hiệp số 1 [ 29-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
319/KL-PGDĐT-KTr 28/5/2015 Kết luận Kiểm tra chuyên đề Trường TH An Hòa số 2 [ 29-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
316/SY-PGDĐT-MN 27/5/2015 V/v tiếp tục triển khai chương trình "Vì lợi ích cộng đồng" cho học sinh mầm non trên địa bàn tỉnh Phú Yên [ 27-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
315/PGDĐT-THCS 27/5/2015 V/v hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016 [ 27-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
314/KL-PGDĐT-KTr 26/5/2015 Kết luận kiểm tra chuyên đề Trường THCS An Hiệp [ 27-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
313/KL-PGDĐT-KTr 26/5/2015 Kết luận kiểm tra chuyên đề Trường THCS Lê Duẩn [ 27-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
312/KL-PGDĐT-KTr 26/5/2015 Kết luận kiểm tra chuyên đề Trường THCS Lê Thánh Tông [ 27-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
271/KL-PGDĐT-KTr 11/5/2015 Kết luận kiểm tra toàn diện Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng [ 12-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
136/QĐ-PGDĐT 04/5/2015 Quyết định V/v thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề các trường học thuộc xã An Thọ [ 12-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
135/QĐ-PGDĐT 04/5/2015 Quyết định V/v thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề các trường học thuộc xã An Hải [ 12-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
134/QĐ-PGDĐT 04/5/2015 Quyết định V/v thành lập đoàn kiểm tra chuyên đề Trường Mầm non An Ninh Đông và Trường THCS Ngô Mây [ 12-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
277/PGDĐT-KĐCLGD 12/5/2015 Về việc báo cáo đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015 [ 12-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
139/QĐ-PGDĐT 11/5/2015 Quyết định công nhận học sinh giữ vở sạch, viết chữ đẹp cấp huyện năm học 2014-2015 [ 12-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An