Chào mừng năm học mới 2016-2017
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002730828
 Hôm nay :   90       
 Hôm qua :    3177       
 Tất cả:   2730828       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
200/PGDĐT-THCS 01/4/2015 V/v tổ chức kỳ thi chọn HSG các môn văn hóa lớp 8 cấp huyện năm học 2014-2015 [ 01-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
201/PGDĐT-THCS 01/4/2015 V/v hướng dãẫn công tác xét tốt nghiệp THCS năm học 2014-2015 [ 01-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
199/GDĐT-CSVC 01/4/2015 V/v kiểm kê tài sản ngày 01/01/2015 [ 01-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
193/SY-PGDĐT-VP 31/3/2015 V/v phối hợp tổ chức xuất bản phát hành ấn phẩm "Giáo dục miền Nam: Nhìn từ thực tiễn giai đoạn 1975-2015" [ 31-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
192/SY-PGDĐT-VP 31/3/2015 V/v treo cờ Tổ quốc, trang trí khẩu hiệu, đèn, hoa chào mừng 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Phú Yên [ 31-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
188/TB-PGDĐT-THCS 26/3/2015 Thông báo số 2 Về việc tổ chức thi nội dung 2 và nội dung 3 trong Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS huyện Tuy An lần thứ nhất, năm học 2014-2015 [ 26-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
113/QĐ-PGDĐT-KTr 25/3/2015 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện các trường học thuộc xã An Cư. [ 25-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
186/TB-PGDĐT 24/3/2015 Thông báo về việc kiểm tra toàn diện các trường học thuộc xã An Cư [ 25-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
185/SY-PGDĐT-ĐĐ 18/3/2015 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công An [ 25-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
21/GM-PGDĐT 24/3/2015 Giấy mời họp Hiệu trưởng [ 25-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
179/SY-PGDĐT-ĐĐ 19/3/2015 Kế hoạch thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015. [ 20-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
178/SY-PGDĐT-TH 18/3/2015 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Nước thế giới 22/3/2015 Với chủ đè "Nước và phát triển bền vững" [ 19-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
176/BC-PGDĐT-VP 16/3/2015 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/ 2015 [ 19-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
20/GTT-PGDĐT 16/3/2015 Giấy triệu tập dự họp nghe hướng dẫn viết thuyết minh, mô tả giải pháp và kết quả thực hiện sáng kiến cấp tỉnh năm học 2014-2015.. [ 17-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
175/KHLT-PGDĐT-CĐGD 15/3/2015 Kế hoạch liên tịch tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2015 [ 16-03-2015 ] Phòng GDĐT - CĐGD Tuy An
104/QĐ-PGDĐT 13/3/2015 Quyết định V/v thành lập Hội đồng coi thi giải toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2014-2015 [ 13-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
173/PGDĐT-THCS 13/3/2015 V/v hướng dẫn tổ chức thi giải toán qua Internet cấp tỉnh năm học 2014-2015 [ 13-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
103/QĐ-PGDĐT 13/3/2015 Quyết định V/v thành lập đội tuyển học sinh giỏi lớp 5, lớp 9 tham gia Kỳ thi giải toán bằng Tiếng Việt qua Internet cấp tỉnh năm học 2014-2015 [ 13-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
102/QĐ-PGDĐT 13/3/2015 Quyết định V/v thành lập đội tuyển học sinh giỏi lớp 8 tham gia Kỳ thi giải toán bằng Tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh năm học 2014-2015 [ 13-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
101/QĐ-PGDĐT 13/3/2015 Quyết định V/v công nhận học sinh giỏi Kỳ thi giải toán bằng Tiếng Việt qua Internet cấp huyện năm học 2014-2015 [ 13-03-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3865235-Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An