Chào mừng năm học mới 2016-2017
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002732260
 Hôm nay :   806       
 Hôm qua :    3177       
 Tất cả:   2732260       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
124/QĐ-PGDĐT 14/4/2015 Quyết định V/v thành lập Ban chấm thi chọn học sinh giỏi lớp 8 các môn văn hóa cấp huyện năm học 2014-2015 [ 14-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
123/QĐ-PGDĐT 14/4/2015 Quyết định V/v thành lập Ban coi thi chọn học sinh giỏi lớp 8 các môn văn hóa cấp huyện năm học 2014-2015 [ 14-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
25/GTT-PGDĐT-THCS 14/4/2015 Giấy triệu tập tham dự tổng kết hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS huyện Tuy An lần thứ nhất năm học 2014-2015 [ 14-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
223/BC-PGDĐT-VP 14/4/2015 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2015 [ 14-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
222/SY-PGDĐT-TiH 14/4/2015 V/v triển khai chương trình "Vì lợi ích cộng đồng" cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú Yên [ 14-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
221/SY-PGDĐT-TiH 14/4/2015 V/v đánh giá định kỳ và báo cáo suối năm học 2014-2015 của tiểu học [ 14-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
220/SY-PGDĐT-TiH 14/4/2015 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT [ 14-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
219/SY-PGDĐT-TH 14/4/2015 V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5). [ 14-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
216/BC-PGDĐT-TĐ 10/4/2015 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2010-2015; Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020 [ 10-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
215/SY-PGDĐT-KT 10/4/2015 V/v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ [ 10-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
212/TB-PGDĐT-THCS 09/4/2015 Thông báo số 3 Về việc tổ chức thi nội dung 4 và tổng kết Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS huyện Tuy An lần thứ nhất, năm học 2014-2015 [ 09-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
211/KHLT-PGDĐT-CĐGD 08/4/2015 Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 [ 08-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo -Công đoàn giáo dục huyện Tuy An
209/SY-PGDĐT-VP 07/4/2015 V/v nhắc nhở các đơn vị thực hiện tốt Kế hoạch bắt buộc đội mũ bảo hiểm [ 08-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
208_SY-PGDĐT-VP 07/4/2015 V/v tăng cường phòng, chống dịch ho gà;phòng, chống bệnh sởi. [ 08-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
116/SY-PGDĐT-VP 06/4/2015 Quyết định Về việc ban hành phương án phòng chống lụt, bão và khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho trường học và học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên [ 06-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
205/BC-PGDĐT-MN 06/4/2015 Báo cáo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc Mầm non năm học 2014-2015 [ 06-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
203/PGDĐT 03/4/2015 V/v báo cáo số lượng, chất lượng công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2015. [ 06-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
197/SY-PGDĐT-VP 31/3/2015 V/v tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 2. [ 01-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
23/PGDĐT 01/4/2015 V/v truyền thông lồng ghép chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2015 [ 01-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
22/PGDĐT-MN 01/4/2015 Thông báo Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc học mầm non năm học 2014-2015 [ 01-04-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3865235-Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An