Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002949926
 Hôm nay :   284       
 Hôm qua :    1379       
 Tất cả:   2949926       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
362/PGDĐT-VP 20/6/2015 V/v thực hiện thông tin báo cáo ngày 12 hàng tháng năm học 2014-2015. [ 19-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
360/SY-PGDĐT-VP 16/6/2015 V/v thông tin sách giả tại thị trường Phú Yên năm 2015 [ 16-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
361/BC-PGDĐT-VP 16/6/2015 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2015 [ 16-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
187/QĐ-PGDĐT 15/6/2015 V/v tạm giữ 10% dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước của 8 tháng còn lại năm 2015 của các trường [ 15-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
35/GM-PGDĐT-TVTB 15/6/2015 Họp Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS [ 15-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
359/PGDĐT-THCS 15/6/2015 V/v nhắc nộp báo cáo đánh giá công tác KĐCLGD năm học 2014-2015 [ 15-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
355/PCGD-XMC 12/6/2015 V/v kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác PCGDMN cho trẻ em năm tuổi năm 2015 [ 12-06-2015 ] BCĐ PCGD-XMC huyện Tuy An
348/PGDĐT 10/6/2015 V/v triển khai các hoạt động kỷ niệm 14 năm Ngày gia đình Việt Nam [ 11-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
185/QĐ-PGDĐT 10/6/2015 Quyết định về việc ban hành Thể lệ Hội thi "Nữ duyên dáng, tài năng ngành Giáo dục huyện Tuy An" lần thứ 2 năm 2015 [ 10-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
346/KH-PGDĐT-TCCB 10/6/2015 Kế hoạch về việc bồi dưỡng chính trị và chuyên môn hè 2015 cho CBQL, công chức, viên chức ngành GDĐT [ 10-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
325/PGDĐT-THCS 02/6/2015 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ BHĐ Việt Nam năm 2015 [ 10-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
344/SY-PGDĐT-TH 09/6/2015 V/v giới thiệu và phát hành bộ Từ điển bách khoa Britannica vào tủ sách thư viện nhà trường [ 09-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
343/SY-PGDĐT-TH 09/6/2015 Thông báo thủ đoạn hoạt động của tội phạm [ 09-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
341/TB-PGDĐT-TCCB 08/6/2015 Thông báo về việc thực hiện hồ sơ thuyên chuyển công tác năm học 2015-2016 [ 08-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
338/DS-PGDĐT 05/6/2015 Danh sách công chức, viên chức trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An tham gia hiến máu nhân đạo ngày 12/6/2015. [ 05-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
337/KL-PGDĐT-KTr 05/6/2015 Kết luận Kiểm tra chuyên đề Trường TH An Dân số 2 năm học 2014-2015 [ 05-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
34/GTT-PGDĐT 03/6/2015 Giấy triệu tập dự Lễ tổng kết phát thưởng cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
326/PGDĐT-THCS 02/6/2015 V/v góp ý và đăng ký số lượng các loại hồ sơ chuyên môn phục vụ cho năm học 2015-2016 [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
283/KL-PGDĐT-KTr 13/5/2015 Kết luận Kiểm tra chuyên đề Trường TH An Hải năm học 2014-2015 [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
284/KL-PGDĐT-KTr 13/5/2015 Kết luận Kiểm tra chuyên đề Trường TH An Thọ năm học 2014-2015 [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An