Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002949834
 Hôm nay :   238       
 Hôm qua :    1379       
 Tất cả:   2949834       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
431/SY-PGDĐT-VP 11/8/2015 V/v triển khai khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 [ 11-08-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
430/SY-PGDĐT-VP 11/8/2015 Chỉ thị về tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và mua sắm tài sản công [ 11-08-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
422/SY-PGDĐT-ĐĐ 06/8/2015 V/v hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2015 [ 07-08-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
46GM/PGDĐT 04/8/2015 Họp Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS [ 04-08-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
414/SY-PGDĐT-TiH 29/7/2015 V/v hướng dẫn chuẩn bị một số nhiệm vụ chuyên môn năm học 2015-2016 [ 04-08-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
45/GTT-PGDĐT-KT 31/7/2015 Giấy triệu tập về việc tập huấn phần mềm kế toán HCSN MISA MIMOSA.Net2015 [ 31-07-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
416/TB-PGDĐT-KT 31/7/2015 Thông báo việc truy thu BHXH đối với giáo viên Mầm non [ 31-07-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
44/GM-PGDĐT 30/7/2015 Giấy mời họp triển khai công tác giảng dạy môn tiếng Anh năm học 2015-2016 [ 30-07-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
411/SY-PGDĐT-VP 27/7/2015 V/v tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ BHXH, BHYT qua hệ thống Bưu điện [ 28-07-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
403/BC-PGDĐT-VP 16/7/2015 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2015 [ 17-07-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
40/GM-PGDĐT 13/7/2015 Giaays mời họp về việc tính thời gian công tác để hưởng BHXH đối với giáo viên Mẫu giáo trước ngày 01/01/1995 [ 13-07-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
392/TB-GDĐT-TCCB 09/7/2015 Thông báo bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 [ 13-07-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
383/SY-PGDĐT-VP 03/7/2015 V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" [ 06-07-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
39/GTT-PGDĐT 30/6/2015 Giấy triệu tập về việc mời dự tập huấn quản lý tài chính Dự án tăng cường khả năng sẳn sàng đi học cho trẻ mầm non. [ 01-07-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
376/CĐGD 01/7/2015 V/v huy động quỹ tương trợ cho công chức-Viên chức trong ngành. [ 01-07-2015 ] Công đoàn giáo dục Tuy An
375/PCGD-XMC 30/6/2015 V/v báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2015 [ 30-06-2015 ] BCĐ PCGD-XMC huyện Tuy An
374/PGDĐT-ĐĐ 30/6/2015 V/v lựa chọn và giới thiệu học sinh tiêu biểu để khen thưởng cấp tỉnh năm học 2014-2015 [ 30-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
38/GTT-PGDĐT-ĐĐ 29/6/2015 Giấy triệu tập giáo viên Tổng phụ trách Đội tham gia tập huấn công tác Đội năm 2015 [ 29-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
37/GTT-PGDĐT-ĐĐ 29/6/2015 Giấy triệu tập giáo viên Tổng phụ trách Đội họp bàn thống nhất các nội dung chuẩn bị cho chương trình tập huấn công tác Đội năm 2015 [ 29-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
368/DS-PGDĐT 26/6/2015 Danh sách công chức, viên chức trực thuộc Phòng GDĐT Tuy An hiến máu được trong đợt hiến máu nhân đạo ngày 12/6/2015 [ 26-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An