Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002949812
 Hôm nay :   227       
 Hôm qua :    1379       
 Tất cả:   2949812       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
59/GTT-PGDĐT 25/9/2017 Giấy triệu tập Hội nghị giao ban chuyên môn THCS dầu năm học 2017-2018. [ 25-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
51/KH-PGDĐT 22/9/2017 Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017. [ 22-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
267/PGDĐT-ĐĐ 22/9/2017 V/v hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2017 và năm học 2017-2018. [ 22-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
58/GTT-PGDĐT 22/9/2017 Giấy triệu tập Hội nghị giao ban chuyên môn triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp Tiểu học. [ 22-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
266/PGDĐT-TH 21/9/2017 V/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị CC-VC năm học 2017-2018. [ 21-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
265/PGDĐT-TCCB 21/9/2017 V/v báo cáo số liệu biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và các loại hợp đồng khác của các cơ quan, đơn vị trong năm 2015 và năm 2016. [ 21-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
264/PGDĐT-ĐĐ 20/9/2017 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động Thể thao và Y tế trường học năm học 2017-2018. [ 20-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
261/SY-PGDĐT-TH 19/9/2017 V/v thông báo Quyết định bãi bỏ một số VBQPPL của UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông. [ 19-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
260/SY-PGDĐT-TH 19/9/2017 V/v phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của UBND tỉnh Phú Yên. [ 19-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
262/CĐGD 19/9/2017 V/v huy động quỹ tương trợ cho CC-VC trong ngành. [ 19-09-2017 ] Công đoàn giáo dục Tuy An
254/SL-PGDĐT-TiH 18/9/2017 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 vủa Bộ Giáo dục và Đào tạo. [ 19-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
258/SY-PGDĐT-TH 18/9/2017 V/v thông báo phương thức, thủ đoạn của đối tượng hack Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. [ 19-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
257/SY-PGDĐT-ĐĐ 18/9/2017 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư. [ 18-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
256/PGDĐT-CSVC 18/9/2017 V/v thuyết minh kinh phí chi trả thực tế kinh phí theo Nghị định 116/NĐ-CP và Nghị định 19/2013/NĐ-CP năm 2016. [ 18-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
57/GTT-PGDĐT 18/9/2017 Giấy triệu tập Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2017-2018. [ 18-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
56/GTT-PGDĐT 18/9/2017 Giấy triệu tập Tham dự lớp tập huấn chuyên môn THCS cấp huyện năm học 2017-2018 [ 18-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
94/BC-PGDĐT 15/9/2017 Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2017. [ 15-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
253/PGDĐT-TCCB 15/9/2017 V/v lập danh sách giáo viên để thực hiện điều chuyển năm học 2017-2018. [ 15-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
03/SY-HD-PGDĐT 15/9/2017 Hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018. [ 15-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
55/GM-CĐGD 14/9/2017 Giấy mời dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2016-2017 và tổng kết 5 năm cuộc vận động 'Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hay học yếu [ 15-09-2017 ] Công đoàn giáo dục Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An