Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002949954
 Hôm nay :   298       
 Hôm qua :    1379       
 Tất cả:   2949954       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
01/GM-HĐĐ 16/9/2015 Giấy mời họp Tổng kết công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2014-2015 triển khai chương trình năm học 2015-2016. [ 17-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
514/BC-PGDĐT-VP 16/9/2015 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2015 [ 16-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
513/TB-PGDĐT-TCCB 16/9/2015 Thông báo thời gian nộp hồ sơ nâng lương đợt 2/2015. [ 16-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
05/TB-HĐTTVCGV 14/9/2015 Thông báo tập trung tham dự ôn tập kỳ thi tuyển viên chức giáo viên theo chức danh nghề nghiệp tỉnh Phú Yên năm 2015 vị trí giáo viên bậc THCS và THPT. [ 15-09-2015 ] Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên năm 2015 tỉnh Phú Yên
511/HD-PCGDTH 15/9/2015 V/v hướng dẫn thực hiện công tác PCGDTH và PCGDTHĐĐT. [ 15-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
510/PGDĐT-TiH 15/9/2015 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016. [ 15-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
507/SY-PGDĐT-TiH 11/9/2015 V/v hướng dẫn thực hiện một số điều Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT. [ 14-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
53/GTT-PGDĐT-ĐĐ 14/9/2015 Giấy triệu tập tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn về công tác xã hội học đường. [ 14-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
509/PGDĐT-THCS 11/9/2015 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2015-2016 [ 11-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
508/PGDĐT-KT 11/9/2015 V/v thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ. [ 11-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
505/KH-PGDĐT-THCS 11/9/2015 Kế hoạch tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2015-2016. [ 11-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
504/KH-PGDĐT-ATGT 11/9/2015 Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT năm 2015 [ 11-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
502/KH-PGDĐT 09/9/2015 Kế hoạch tuyên truyền cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2015-2020 [ 10-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
501/CĐGD 09/9/2015 V/v huy động quỹ tương trợ cho CC-VC trong ngành [ 10-09-2015 ] Công đoàn giáo dục Tuy An
499/GDĐT-CSVC 09/9/2015 V/v hướng dẫn báo cáo thống kê đầu năm học 2015-2016. [ 09-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
490/SY-PGDĐT-VP 08/9/2015 V/v triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2015 [ 09-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
495/PGDĐT-MN 08/9/2015 V/v xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. [ 08-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
491/PGDĐT-THCS 08/9/2015 V/v hướng dẫn dạy học ngoại ngữ năm học 2015-2016 [ 08-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
489/KH-PGDĐT 07/9/2015 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp huyện năm học 2015-2016. [ 07-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
488/PGDĐT-ANTT 07/9/2015 V/v tăng cướng các biện pháp đảm bảo ANTT và trật tự ATGT năm học 2015-2016, tổ chức tuyên truyền tháng ATGT tháng 9/2015. [ 07-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An