Chào mừng năm học mới 2016-2017
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002732144
 Hôm nay :   748       
 Hôm qua :    3177       
 Tất cả:   2732144       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
341/TB-PGDĐT-TCCB 08/6/2015 Thông báo về việc thực hiện hồ sơ thuyên chuyển công tác năm học 2015-2016 [ 08-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
338/DS-PGDĐT 05/6/2015 Danh sách công chức, viên chức trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An tham gia hiến máu nhân đạo ngày 12/6/2015. [ 05-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
337/KL-PGDĐT-KTr 05/6/2015 Kết luận Kiểm tra chuyên đề Trường TH An Dân số 2 năm học 2014-2015 [ 05-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
34/GTT-PGDĐT 03/6/2015 Giấy triệu tập dự Lễ tổng kết phát thưởng cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
326/PGDĐT-THCS 02/6/2015 V/v góp ý và đăng ký số lượng các loại hồ sơ chuyên môn phục vụ cho năm học 2015-2016 [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
283/KL-PGDĐT-KTr 13/5/2015 Kết luận Kiểm tra chuyên đề Trường TH An Hải năm học 2014-2015 [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
284/KL-PGDĐT-KTr 13/5/2015 Kết luận Kiểm tra chuyên đề Trường TH An Thọ năm học 2014-2015 [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
327/KH-PGDĐT-ĐĐ 02/6/2015 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
328/KH-PGDĐT-ĐĐ 02/6/2015 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh các trường THCS giai đoạn 2015-2017 [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
329/KL-PGDĐT-KTr 03/6/2015 Kết luận Kiểm tra chuyên đề Trường TH An Dân số 1 năm học 2014-2015 [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
330/KL-PGDĐT-KTr 03/6/2015 Kết luận Kiểm tra chuyên đề Trường TH An Hiệp số 2 năm học 2014-2015 [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
331/KHLT-PGDĐT-CĐGD 03/6/2015 Kế hoạch tổ chức Hội thi [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo -Công đoàn giáo dục huyện Tuy An
335/PGDĐT-TiH 03/6/2015 V/v đăng ký tài liệu, hồ sơ sổ sách giáo dục tiểu học năm học 2015-2016 [ 04-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
282/KL-PGDĐT-KTr 13/5/2015 Kết luận Kiểm tra chuyên đề Trường TH An Hòa số 1 [ 01-06-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
320/KL-PGDĐT-KTr 28/5/2015 Kết luận Kiểm tra chuyên đề Trường TH An Hiệp số 1 [ 29-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
319/KL-PGDĐT-KTr 28/5/2015 Kết luận Kiểm tra chuyên đề Trường TH An Hòa số 2 [ 29-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
316/SY-PGDĐT-MN 27/5/2015 V/v tiếp tục triển khai chương trình "Vì lợi ích cộng đồng" cho học sinh mầm non trên địa bàn tỉnh Phú Yên [ 27-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
315/PGDĐT-THCS 27/5/2015 V/v hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016 [ 27-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
314/KL-PGDĐT-KTr 26/5/2015 Kết luận kiểm tra chuyên đề Trường THCS An Hiệp [ 27-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
313/KL-PGDĐT-KTr 26/5/2015 Kết luận kiểm tra chuyên đề Trường THCS Lê Duẩn [ 27-05-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3865235-Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An