Chào mừng năm học mới 2016-2017
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002730822
 Hôm nay :   87       
 Hôm qua :    3177       
 Tất cả:   2730822       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
501/CĐGD 09/9/2015 V/v huy động quỹ tương trợ cho CC-VC trong ngành [ 10-09-2015 ] Công đoàn giáo dục Tuy An
499/GDĐT-CSVC 09/9/2015 V/v hướng dẫn báo cáo thống kê đầu năm học 2015-2016. [ 09-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
490/SY-PGDĐT-VP 08/9/2015 V/v triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2015 [ 09-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
495/PGDĐT-MN 08/9/2015 V/v xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. [ 08-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
491/PGDĐT-THCS 08/9/2015 V/v hướng dẫn dạy học ngoại ngữ năm học 2015-2016 [ 08-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
489/KH-PGDĐT 07/9/2015 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS cấp huyện năm học 2015-2016. [ 07-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
488/PGDĐT-ANTT 07/9/2015 V/v tăng cướng các biện pháp đảm bảo ANTT và trật tự ATGT năm học 2015-2016, tổ chức tuyên truyền tháng ATGT tháng 9/2015. [ 07-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
04/TB-HĐTTVCGV 01/9/2015 Thông báo tập trung tham dự ôn tập kỳ thi tuyển viên chức giáo viên theo chức danh nghề nghiệp tỉnh Phú Yên năm 2015 vị trí giáo viên bậc Mầm non và Tiểu học. [ 04-09-2015 ] Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Phú Yên năm 2015
484/SY-PGDĐT-TC 03/9/2015 V/v tăng cường công tác quản lý việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo. [ 04-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
478/SY-PGDĐT-VP 01/9/2015 V/v phổ biến quán triệt Chỉ thị 3131/CT-BGDĐT của Bộ GDĐT [ 03-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
479/SY-PGDĐT-ĐĐ 01/09/2015 V/v quy định các bài hát múa tập thể năm học 2015-2016 [ 03-09-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
460/SY-PGDĐT-VP 28/8/2015 Thông báo về việc phân công các đ/c lãnh đạo huyện, các đ/c trưởng phó các phòng, ban và đoàn thể huyện dự lễ khai giảng năm học 2015-2016 ở các trường học trên địa bàn huyện. [ 28-08-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
50/GM-CĐGD 27/8/2015 Giấy mời dự tổng kết công đoàn giáo dục năm học 2014-2015 . [ 28-08-2015 ] Công đoàn giáo dục Tuy An
458/BC-PGDĐT 26/8/2015 Báo cáo Tổng kết năm học 2014-2015 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016. [ 27-08-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
49/GTT-PGDĐT 25/8/2015 Giấy triệu tập tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016 [ 25-08-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
24/8/2015 Giấy mời dự Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 [ 25-08-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
452/PGDĐT-ĐĐ 21/8/2015 V/v tổ chức sơ kết 03 năm Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng [ 21-08-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
446/PGDĐT-THCS 19/8/2015 V/v triển khai tổ chức một số hoạt động đầu năm học [ 19-08-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
445/PGDĐT-TH 19/8/2015 V/v hướng dẫn chuẩn bị năm học mới và tổ chức lễ khai giảng năm học 2015-2016 [ 19-08-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
443/KH-PGDĐT-MN 18/8/2015 Kế hoạch tập huấn chuyên môn mầm non năm học 2015-2016 [ 18-08-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3865235-Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An