Chào mừng năm học mới 2016-2017
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002732360
 Hôm nay :   856       
 Hôm qua :    3177       
 Tất cả:   2732360       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
647/PGDĐT-CNTT 05/11/2015 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015-2016 [ 05-11-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
644/GDĐT-CSVC 04/11/2015 V/v kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm, hết niên hạn sử dụng [ 04-11-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
66/GM-PGDĐT-KT 04/11/2015 Giấy mời họp về xây dựng toán ngân sách năm 2016. [ 04-11-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
643/TB-PGDĐT 04/11/2015 Thông báo về số điện thoại đường dây nóng Phòng Giáo dục và Đào tạo về tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. [ 04-11-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
642/PGDĐT-TH 04/11/2015 V/v tổ chức tuyên truyền Quyết định số 1776/QĐ-UBND, ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành phương án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Phú Yên. [ 04-11-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
641/PGDĐT-ATGT 04/11/2015 V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì nạn giao thông" [ 04-11-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
639/SY-PGDĐT-TH 04/11/2015 V/v triển khai cuộc thi sáng tác tác phẩm về Nông thôn mới năm 2015. [ 04-11-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
640/TB-PGDĐT 04/11/2015 Thông báo kiểm tra toàn diện các trường học thuộc xã An Thạch [ 04-11-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
638/PGDĐT-TTHTCĐ 04/11/2015 V/v hướng dẫn tổ chức điều tra, lấy ý kiến nhu cầu người học để tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2015. [ 04-11-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
637/PGDĐT-THCS 04/11/2015 V/v hướng dẫn bổ sung đối với kỳ thi HSG lớp 9 các môn văn hóa và thí nghiệm thực hành Lý-Hóa-Sinh cấp huyện, năm học 2015-2016. [ 04-11-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
635/SY-PGDĐT-ĐĐ 03/11/2015 V/v chấn chỉnh việc trang bị sách pháp luật cho Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị. [ 04-11-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
634/SY-PGDĐT-ĐĐ 03/11/2015 V/v triển khai Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 của Bộ Tư pháp [ 04-11-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
633/KH-PGDĐT 02/11/2015 Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam" trong ngành Giáo dục năm 2015. [ 02-11-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
251/QĐ-PGĐĐT-KTr 30/10/2015 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra toàn diện các trường học thuộc xã An Chấn. [ 30-10-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
615/PGDĐT-ĐĐ 28/10/2015 Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thi GV - TPT Đội giỏi cấp huyện năm học 2015-2016. [ 28-10-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
624/SY-PGDĐT-VP 28/10/2015 V/v cảnh báo mã độc trên mạng máy tính. [ 28-10-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
623/KH-PGDĐT 27/0/2015 Kế hoạch và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo huyện. [ 27-10-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
619/TB-PGDĐT 26/10/2015 Thông báo về việc kiểm tra toàn diện các trường học thuộc xã An Chấn. [ 26-10-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
618/CĐGD 26/10/2015 V/v tiếp tục thu quỹ tương trợ ngành Ggiáo dục tỉnh năm học 2015-2016. [ 26-10-2015 ] Công đoàn giáo dục huyện Tuy An
617/KH-PGDĐT 26/10/2015 Kế hoạch BDTX nội dung "Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp" cho CBQL và giáo viên tiểu học năm học 2015-2016. [ 26-10-2015 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3865235-Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An