Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002949960
 Hôm nay :   301       
 Hôm qua :    1379       
 Tất cả:   2949960       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
11/TB-PGDĐT-KTr 23/02/2016 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề trường Tiểu học An Cư số 1, năm học 2015-2016 [ 24-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
13/TB-PGDĐT-TiH 23/02/2016 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề trường Tiểu học An Cư số 2. [ 24-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
14/KH-PGDĐT 23/02/2016 Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2016. [ 23-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
37/CĐGD 22/02/2016 V/v hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc trường-Đảm việc nhà" trong nữ CC-VC giai đoạn 2016-2020 [ 22-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
13/KH-PGDĐT 22/02/2016 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020. [ 22-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
36/PGDĐT-ATGT 22/02/2016 V/v tham gia cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ V [ 22-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
35/PGDĐT-KTr 22/02/2016 V/v chấn chỉnh việc dạy thêm-học thêm và hoạt động thu, chi sai quy định. [ 22-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
33/SY-PGDĐT-TH 19/02/2016 V/v thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian sau Tết và năm 2016. [ 19-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
32/PGDĐT-VP 19/02/2016 V/v thực hiện thông tin báo cáo ngày 12 hàng tháng năm học 2015-2016. [ 19-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
12/KH-PGDĐT-ATGT 19/02/2016 Kế hoạch tham gia giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp Tiểu học năm học 2015-2016. [ 19-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
97/QĐ-PGDĐT 17/02/2016 Quyết định về việc thành lập Ban coi thi, Kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh năm học 2015-2016. [ 17-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
30/PGDĐT-THCS 17/02/2016 V/v hướng dẫn tham gia Kỳ thi HSG lớp 9 thí nghiệm thực hành Lý-Hóa-Sinh cấp tỉnh năm học 2015-2016. [ 17-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
29/PGDĐT-THCS 17/02/2016 V/v tổ chức kỳ thi tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh, năm học 2015-2016. [ 17-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
23/BC-PGDĐT 16/02/2016 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2016 [ 16-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
11/KH-PGDĐT 16/02/2016 Kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2016. [ 16-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
10/TB-PGDĐT 16/02/2016 Thông báo về việc tiêm chủng vác xin ngừa bệnh uốn ván. [ 16-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
90/QĐ-PGDĐT 15/02/2016 Quyết định về việc cử đoàn coi thi học sinh giỏi lớp 9 tại Phòng GDĐTTây Hòa, Kỳ thi cấp tỉnh, năm học 2015-2016. [ 16-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
89/QĐ-PGDĐT 15/02/2016 Quyết định về việc cử đoàn coi thi học sinh giỏi lớp 9 tại Phòng GDĐT Đông Hòa, Kỳ thi cấp tỉnh, năm học 2015-2016. [ 16-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
88/QĐ-PGDĐT 15/02/2016 Quyết định về việc công nhận và khen thưởng giáo viên có sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp huyện, năm học 2015-2016. [ 16-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
87/QĐ-PGDĐT 15/02/2016 Quyết định về việc công nhận và khen thưởng học sinh đạt giải tại Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn cấp huyện, năm học 2015-2016. [ 16-02-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An