Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002949802
 Hôm nay :   222       
 Hôm qua :    1379       
 Tất cả:   2949802       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
18/SY-PGDĐT-TH 21/3/2016 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Nước thế giới 22/3/2016 với chủ đề "Nước và Việc làm". [ 22-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
72/PGDĐT-THCS 22/3/2016 V/v hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016. [ 22-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
27/TB-PGDĐT-KTr 22/3/2016 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề trường Tiểu học An Định, năm học 2015-2016 [ 22-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
26/TB-PGDĐT-KTr 22/3/2016 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề trường Tiểu học An Hiệp số 2, năm học 2015-2016 [ 22-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
25/TB-PGDĐT-KTr 22/3/2016 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề trường Tiểu học An Hiệp số 1, năm học 2015-2016 [ 22-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
71/PGDĐT-THCS 21/3/2016 V/v điều chỉnh lịch thi giải toán trên Internet cấp tỉnh, năm học 2015-2016. [ 22-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
69/PGDĐT-VP 21/3/2016 V/v thực hiện thông tin báo cáo ngày 12 hàng tháng năm học 2015-2016. [ 21-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
24/TB-PGDĐT 18/3/2016 Thông báo kết quả kiểm tra trường Mầm non xã An Hiệp, năm học 2015-2016 [ 18-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
65/SY-PGDĐT-ĐĐ 17/3/2016 V/v quản lý, thu gom và tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở giáo dục. [ 17-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
122/QĐ-PGDĐT 15/3/2016 Quyết định về việc cử giám sát, Kỳ thi giải toán bằng tiếng Việt trên Internet cấp tỉnh, năm học 2015-2016. [ 17-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
121/QĐ-PGDĐT 15/3/2016 Quyết định về việc thành lập Hội dồng coi thi, Kỳ thi giải toán bằng tiếng Việt qua Internet cấp tỉnh, năm học 2015-2016. [ 17-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
120/QĐ-PGDĐT 15/3/2016 Quyết định về việc cử giám sát, Kỳ thi giải toán bằng tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh, năm học 2015-2016. [ 17-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
119/QĐ-PGDĐT 15/3/2016 Quyết định V/v thành lập đội tuyển HSG tham dự kỳ thi giải toán bằng Tiếng Việt trên internet cấp tỉnh năm học 2015-2016 [ 17-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
118/QĐ-PGDĐT 15/3/2016 Quyết định V/v công nhận danh hiệu HSG và khen thưởng trong kỳ thi giải toán bằng Tiếng Việt trên internet cấp huyện năm học 2015-2016 [ 17-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
64/PGDĐT-ĐĐ 17/3/2016 V/v tham gia hiến máu tình nguyện đợt III chu kỳ 2015-2016 [ 17-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
63/PGDĐT-THCS 15/3/2016 V/v tổ chức kỳ thi giải toán trên Internet cấp tỉnh, năm học 2015-2016. [ 17-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
29/BC-PGDĐT-VP 16/3/2016 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2016 [ 16-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
23/TB-PGDĐT 14/3/2016 Thông báo thời gian và địa điểm học sinh nhận học bổng Chương trình "Cùng em đến trường". [ 14-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
61/SY-PGDĐT-TH 14-3-2016 V/v tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2016. [ 14-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
58/SL-PGDĐT-TH 14-3-2016 V/v vận động 01 ngày lương đóng góp vào Qũy "Đền ơn đáp nghĩa". [ 14-03-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An