Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002949806
 Hôm nay :   224       
 Hôm qua :    1379       
 Tất cả:   2949806       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
179/SY-PGDĐT-ĐĐ 02/8/2016 V/v triển khai Cuộc thi "Sáng tác Ảnh và vẽ Poster" [ 02-08-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
178/SL-PGDĐT-TH 01/8/2016 V/v thực hiện đúng Khung kế hoạch thời gian năm học. [ 02-08-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
177/SY-PGDĐT-TCCB 01/8/2016 V/v triển khai chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ. [ 01-08-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
35/KH-PGDĐT-TCCB 29/7/2016 Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2016. [ 01-08-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
176/CĐGD 26/7/2016 V/v huy động quỹ tương trợ cho CC-VC trong ngành. [ 01-08-2016 ] Công đoàn giáo dục huyện Tuy An
34/GTT-PGDĐT 27/7/2016 Giấy triệu tập tham gia lớp tập huấn về phương pháp dạy học thực hành kỹ năng sống và phương pháp dạy học môn thủ công lớp 1,2,3. [ 01-08-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
34/KH-PGDĐT 21/7/2016 Kế hoạch về việc tập huấn BDTX hè 2016 bậc Tiểu học. [ 21-07-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
174/SY-PGDĐT-TH 20/7/2016 V/v thực hiện khung kế hoạch thời giannăm học 2016-2017. [ 21-07-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
172/SY-PGDĐT-TH 18/7/2016 V/v tra cứu văn bản [ 18-07-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
15/7/2016 Kế hoạch phát triển trường lớp khối Mầm non - Năm học 2016-2017 [ 18-07-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
33/KH-PGDĐT 15/7/2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020. [ 15-07-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
DSTN 13/7/2016 Kế hoạch phát triển trường lớp khối Tiểu học , THCS - Năm học 2016-2017 [ 14-07-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
54/BC-PGDĐT-VP 12/7/2016 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2016. [ 13-07-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
32/KH-PGDĐT 06/7/2016 Kế hoạch triển khai hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm học 2016-2017. [ 06-07-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
169/SY-PGDĐT-TH 29/6/2016 V/v triển khai cuộc thi sáng tác biểu trưng về nông thôn mới. [ 30-06-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
165/CĐGD 27/6/2016 V/v huy động quỹ tương trợ cho CC-VC trong ngành. [ 27-06-2016 ] Công đoàn giáo dục huyện Tuy An
31/KH-PGDĐT 27/6/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giaio đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 [ 27-06-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
30/KH-PGDĐT 24/6/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình. [ 24-06-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
29/KH-PGDĐT-BVSTBPN 24/6/2016 Kế hoạch thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ CB, CC, VC ngành Giáo dục huyện Tuy An giai đoạn 2016-2020 [ 24-06-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
28/SY-CĐGD 23/6/2016 Kế hoạch vận động đóng góp xây dựng quỹ "Mái ấm Công đoàn" năm 2016 [ 23-06-2016 ] Công đoàn giáo dục huyện Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An