Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002949848
 Hôm nay :   245       
 Hôm qua :    1379       
 Tất cả:   2949848       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
235/PGDĐT-THCS 23/9/2016 V/v hướng dẫn dạy học ngoại ngữ năm học 2016-2017. [ 23-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
234/CTr-UBKT 22/9/2016 Chương trình công tác Ủy ban kiểm tra, năm học 2016-2017 [ 22-09-2016 ] Công đoàn giáo dục huyện Tuy An
233/CTr-CĐGD 22/9/2016 Chương trình trọng tâm công tác nữ, năm học 2016-2017 [ 22-09-2016 ] Công đoàn giáo dục huyện Tuy An
232/PGDĐT-THCS 22/9/2016 V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2016-2017. [ 22-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
54/GTT-PGDĐT-TiH 22/9/2016 Giấy triệu tập tham gia dự Hội thảo giáo dục trẻ Khuyết tật. [ 22-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
231/PGDĐT-VP 22/9/2016 V/v thực hiện thông tin báo cáo ngày 12 tháng 9 năm 2016, năm học 2016-2017. [ 22-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
69/TB-PGDĐT-TiH 22/9/2016 Thông báo kết luận của Đ/c Trần Văn Thạch - Trưởng phòng PGDĐT tại Hội nghị chuyên môn Tiểu học triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017. [ 22-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
229/PGDĐT-TH 22/9/2016 V/v phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của UBND tỉnh Phú Yên. [ 22-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
228/SY-PGDĐT-TiH 22/9/2016 V/v phối hợp tổ chức Cuộc thi vẽ tranh và phát kẹo BIG BABAL cho học sinh khối tiểu học. [ 22-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
53/GM-PGDĐT 22/9/2016 Giấy mời dự họp PCGD-XMC năm 2016. [ 22-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
52/GM-PGDĐT 22/9/2016 Giấy mời dự họp triển khai công tác giảng dạy môn tiếng Anh năm học 2016-2017. [ 22-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
227/PGDĐT-TiH 21/9/2016 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2016-2017. [ 21-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
44/KH-PGDĐT 21/9/2016 Kế hoạch hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2016. [ 21-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
51/GTT-PGDĐT 21/9/2016 Giấy triệu tập Hội nghị giao ban chuyên môn THCS đầu năm học 2016-2017. [ 21-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
224/PGDĐT-CSVC 19/9/2016 V/v hướng dẫn báo cáo thống kê đầu năm học 2016-2017. [ 20-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
226/SY-PGDĐT-THCS 19/9/2016 V/v triển khai hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn huyện. [ 19-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
225/PGDĐT-ĐĐ 19/9/2016 V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016. [ 19-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
223/PGDĐT 19/9/2016 V/v tuyên truyền và thực hiện Quy chế khai thác sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử Phú Yên. [ 19-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Biểu mẫu 29/8/2016 Biểu mẫu đính kèm theo Hướng dẫn 100 của UBDN huyện Tuy An [ 15-09-2016 ] UBND huyện Tuy An
100/HD-UBND 29/8/2016 Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua hàng năm của Cụm, Khối thi đua trực thuộc. [ 15-09-2016 ] UBND huyện Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An