Chào mừng năm học mới 2016-2017
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002732150
 Hôm nay :   751       
 Hôm qua :    3177       
 Tất cả:   2732150       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
51/GTT-PGDĐT 21/9/2016 Giấy triệu tập Hội nghị giao ban chuyên môn THCS đầu năm học 2016-2017. [ 21-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
224/PGDĐT-CSVC 19/9/2016 V/v hướng dẫn báo cáo thống kê đầu năm học 2016-2017. [ 20-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
226/SY-PGDĐT-THCS 19/9/2016 V/v triển khai hoạt động đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn huyện. [ 19-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
225/PGDĐT-ĐĐ 19/9/2016 V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016. [ 19-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
223/PGDĐT 19/9/2016 V/v tuyên truyền và thực hiện Quy chế khai thác sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử Phú Yên. [ 19-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Biểu mẫu 29/8/2016 Biểu mẫu đính kèm theo Hướng dẫn 100 của UBDN huyện Tuy An [ 15-09-2016 ] UBND huyện Tuy An
100/HD-UBND 29/8/2016 Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua hàng năm của Cụm, Khối thi đua trực thuộc. [ 15-09-2016 ] UBND huyện Tuy An
66/BC-PGDĐT-VP 15/9/2016 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2016. [ 15-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
50/GTT-PGDĐT 15/9/2016 Giấy triệu tập Hội nghị giao ban chuyên môn triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp Tiểu học. [ 15-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
43/KH-PGDĐT-TiH 15/9/2016 Kế hoạch thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi Tiểu học cấp huyện lần thứ II, năm học 2016-2017. [ 15-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
49/GTT-PGDĐT-MN 13/9/2016 Giấy triệu tập Hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2016-2017. [ 13-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
221/SY-PGDĐT-CSVC 13/9/2016 V/v triển khai mua sắm tài sản tập trung. [ 13-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
220/PGDĐT-CTĐ 13/9/2016 V/v hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ công tác Chữ thập đỏ tại các đơn vị trường học năm học 2016-2017. [ 13-09-2016 ] Hội chữ thập đỏ PGDĐT Tuy An
219/PGDĐT-TH 12/9/2016 V/v phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ GDĐT. [ 13-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
213/QĐ-CTĐ 09/9/2016 Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Phòng GDĐT Tuy An nhiệm kỳ 2016-2021. [ 12-09-2016 ] Hội chũ thập đỏ huyện Tuy An
47/GTT-PGDĐT-TDTT 12/9/2016 Giấy triệu tập giáo viên tham gia tập huấn bài võ cổ truyền Việt Nam "Căn bản công pháp" [ 12-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
244/GM-UBND 07/9/2016 Giấy mời dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động năm 2016. [ 09-09-2016 ] UBND huyện Tuy An
215/PGDĐT-THCS 09/9/2016 V/v tham gia các Hội thảo chuyên đề bộ môn: Vật lý, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý năm học 2016-2017. [ 09-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
214/SY-PGDĐT-KT 09/9/2016 V/v triển khai chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ [ 09-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
42KH-PGDĐT-ATGT 09/9/2016 Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2016. [ 09-09-2016 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3865235-Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An