Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002949858
 Hôm nay :   250       
 Hôm qua :    1379       
 Tất cả:   2949858       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
63/PGDĐT-TCCB 20/02/2017 V/v báo cáo số lượng Công chức, Viên chức và người lao động học thạc sĩ đến hiện nay. [ 20-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
103/QĐ-PGDĐT 15/02/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi, kỳ thi Toán tiếng Việt qua Internet cấp huyện năm học 2016-2017 đặt tại trường TH An Hòa số 2 [ 20-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
102/QĐ-PGDĐT 15/02/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi, kỳ thi Toán tiếng Việt qua Internet cấp huyện năm học 2016-2017 đặt tại trường TH An Hiệp số 2. [ 20-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
101/QĐ-PGDĐT 15/02/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi, kỳ thi Toán tiếng Việt qua Internet cấp huyện năm học 2016-2017 đặt tại trường THCS Đinh Tiên Hoàng [ 20-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
99/QĐ-PGDĐT 15/02/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi, kỳ thi Toán tiếng Việt qua Internet cấp huyện năm học 2016-2017 đặt tại trường THCS Lê Duẩn. [ 20-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
100/QĐ-PGDĐT 15/02/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi, kỳ thi Toán tiếng Việt qua Internet cấp huyện năm học 2016-2017 đặt tại trường THCS Võ Trứ. [ 20-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
16/TB-PGDĐT 20/02/2017 Thông báo kết quả kiểm tra Trường Mầm non xã An Ninh Tây, năm học 2016-2017 [ 20-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
62/PGDĐT-MN 20/02/2017 V/v thực hiện Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT [ 20-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
61/SY-PGDĐT-ĐĐ 16/02/2017 V/v triển khai cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ VI [ 16-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
15/TB-PGDĐT 16/02/2017 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề Trường TH An Chấn số 1, năm học 2016-2017. [ 16-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
14/TB-PGDĐT 15/02/2017 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành Trường TH Nguyễn Hữu Thọ, năm học 2016-2017. [ 16-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
13/TB-PGDĐT 15/02/2017 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành Trường TH An Thạch, năm học 2016-2017. [ 16-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
12/TB-PGDĐT 15/02/2017 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành Trường THCS Lê Duẩn, năm học 2016-2017. [ 16-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
58/PGDĐT-THCS 15/02/2017 V/v tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG lớp 9 THCS Lý-Hóa-Sinh dự thi cấp tỉnh, năm học 2016-2017. [ 15-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
11/TB-PGDĐT 15/02/2017 Thông báo kết quả kiểm tra trường Mầm non xã An Thạch, năm học 2016-2017 [ 15-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
11/KH-BVSTBPN 15/02/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về Bình đẳng giới và công tác gia đình của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An năm 2017 [ 15-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
57/SY-PGDĐT-TH 15/02/2017 V/v tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. [ 15-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
10/KH-PGDĐT 15/02/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề 'Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm", giai đoạn 2016-2017. [ 15-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
10/TB-PGDĐT 15/02/2017 Thông báo kết quả kiểm tra trường Mầm non xã An Chấn, năm học 2016-2017 [ 15-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
09/TB-PGDĐT 15/02/2017 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành trường Tiểu học An Định. [ 15-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An