Chào mừng năm học mới 2016-2017
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002732280
 Hôm nay :   816       
 Hôm qua :    3177       
 Tất cả:   2732280       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
04/TB-PGDĐT 24/01/2017 Thông báo thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc Mầm non cấp huyện năm học 2016-2017. [ 24-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
03/TB-PGDĐT 23/01/2017 Thông báo số 1 Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS huyện Tuy An, năm học 2016-2017. [ 24-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
71/QĐ-PGDĐT 20/01/2017 Quyết định V/v công nhận danh hiệu HSG và khen thưởng trong kỳ thi Olympic tiếng Anh qua Internet cấp huyện, năm học 2016-2017 [ 20-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
05/KH-PGDĐT 19/01/2017 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. [ 19-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
32/PGDĐT-ĐĐ 29/01/2017 V/v thông báo học sinh nhận học bổng của Trung tâm công tác xã hội kết nối năm học 2016-2017. [ 19-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
27/PGDĐT-CNTT 18/01/2017 V/v xây dựng trang thông tin điện tử cho các đơn vị trường Mầm non. [ 18-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
07/GTT-PGDĐT 18/01/2017 Giấy triệu tập dự Hội nghị sơ kết HKI - bậc Tiểu học. [ 18-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
26/SY-PGDĐT-KT 17/01/2017 V/v hướng dẫn chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động. [ 18-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
25/PGDĐT-TiH 17/01/2017 V/v tập huấn nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kỳ theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT. [ 17-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
24/PGDĐT-ĐĐ 17/01/2017 V/v thay đổi thời gian tổ chức tổng kết HKPĐ cấp huyện năm học 2016-2017. [ 17-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
23/PGDĐT-ĐĐ 17/01/2017 V/v thông báo học sinh nhận học bổng của Ngân hàng Agribank năm học 2016-2017 [ 17-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
22/PGDĐT-TCCB 17/01/2017 V/v báo cáo biên chế và số lượng người hợp đồng lao động [ 17-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
04/SY-PGDĐT 17/01/2017 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; hoạt động dạy thêm, học thêm; hoạt động của [ 17-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
03/SY-PGDĐT 17/01/2017 Kế hoạch kiểm tra, thanh tra công vụ năm 2017. [ 17-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
02/SY-PGDĐT 17/01/2017 Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự năm 2017. [ 17-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
20/SY-PGDĐT-TH 17/01/2017 V/v phòng chống tội phạm đánh bạc trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. [ 17-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
06/GM-PGDĐT 16/01/2017 Giấy mời dự Hội nghị sơ kết HKI_Năm học 2016-2017 _bậc Mầm non [ 16-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
05/GM-PGDĐT 16/01/2017 Giấy mời dự Hội nghị sơ kết HKI_Năm học 2016-2017 _cấp THCS [ 16-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
10/BC-PGDĐT 16/01/2017 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2017. [ 16-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
16/PGDĐT-TH 12/01/2017 V/v hướng dẫn đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. [ 12-01-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3865235-Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An