Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002949948
 Hôm nay :   295       
 Hôm qua :    1379       
 Tất cả:   2949948       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
19/KH-PGDĐT 03/3/2017 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tội phạm và mua bán người năm 2017. [ 03-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
71/SY-PGDĐT-TH 01/3/2017 V/v tăng cường công tác quản lý VK, VLN, CCHT năm 2017. [ 01-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
18/KH-PGDĐT 01/3/2017 Kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017. [ 01-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
17/KH-PGDĐT 01/3/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng chống ma túy trong trường học năm 2017. [ 01-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
16/KH-PGDĐT 01/3/2017 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. [ 01-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
15/KH-PGDĐT 01/3/2017 Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2017. [ 01-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
19/TB-PGDĐT 28/02/2017 Thông báo thời gian nộp hồ sơ nâng lương đợt 1 năm 2017 [ 01-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
13/KH-PGDĐT 28/02/2017 Kế hoạch về việc hội thi giữ vở sạch, viết chữ đẹp cấp huyện, năm học 2016-2017. [ 28-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
70/PGDĐT-THCS 28/02/2017 V/v thay đổi ca thi, kỳ thi giải Toán, Tiếng Việt qua Internet cấp huyện năm học 2016-2017. [ 28-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
118/QĐ-PGDĐT 24/02/2017 Quyết định v/v công nhận danh hiệu HSG và khen thưởng trong kỳ thi Vật lý qua Internet cấp huyện, năm học 2016-2017. [ 27-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
117/QĐ-PGDĐT 24/02/2017 Quyết định v/v công nhận danh hiệu HSG và khen thưởng trong kỳ thi giải Toán tiếng Anh qua Internet cấp huyện, năm học 2016-2017. [ 27-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
68/PGDĐT-TĐKT 24/02/2017 V/v tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020. [ 24-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
67/PGDĐT-TH 24/02/2017 V/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017. [ 24-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
12/GM-PGDĐT 23/02/2017 Giấy mời Dự Hội nghị giao ban Hiệu trưởng [ 23-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
111/QĐ-PGDĐT 23/02/2017 Quyết định về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An [ 23-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
18/TB-PGDĐT 23/02/2017 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề Trường TH An Ninh Tây số 1, năm học 2016-2017. [ 23-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
66/SY-PGDĐT-TCCB 22/02/2017 V/v rà soát công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp. [ 22-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
20/02/2017 THƯ NGỎ [ 22-02-2017 ] UBND huyện Tuy An
17/TB-PGDĐT 21/02/2017 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề Trường THCS Trần Rịa, năm học 2016-2017. [ 21-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
109/QĐ-PGDĐT 21/02/2017 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ưebsite Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An. [ 21-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An