Chào mừng năm học mới 2016-2017
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002732180
 Hôm nay :   766       
 Hôm qua :    3177       
 Tất cả:   2732180       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
61/GTT-PGDĐT-ĐĐ 27/9/2014 Giấy triệu tập CC, VC tham gia cuộc họp để triển khai các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị luyện tập và tham gia Liên hoan cấp tỉnh. [ 27-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
272/SY-PGDĐT-TH 26/9/2017 V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom, min, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. [ 26-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
388/SY-CT-PGDĐT 26/9/2017 Chỉ thị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn huyện. [ 26-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
52/KH-PGDĐT 25/9/2017 Kế hoạch công tác Kiểm tra năm học 2017-2018. [ 25-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
60/GM-PGDĐT 25/9/2017 Giấy mời họp Kế toán các trường học thuộc xã An Hải, An Hòa và An Ninh Đông. [ 25-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
270/PGDĐT-ĐĐ 25/9/2017 V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. [ 25-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
269/SY-PGDĐT-KT 25/9/2017 V/v triển khai thực hiện Công khai ngân sách Công văn số 9505/BTC ngày 17/7/2017 [ 25-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
59/GTT-PGDĐT 25/9/2017 Giấy triệu tập Hội nghị giao ban chuyên môn THCS dầu năm học 2017-2018. [ 25-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
51/KH-PGDĐT 22/9/2017 Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017. [ 22-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
267/PGDĐT-ĐĐ 22/9/2017 V/v hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2017 và năm học 2017-2018. [ 22-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
58/GTT-PGDĐT 22/9/2017 Giấy triệu tập Hội nghị giao ban chuyên môn triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp Tiểu học. [ 22-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
266/PGDĐT-TH 21/9/2017 V/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị CC-VC năm học 2017-2018. [ 21-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
265/PGDĐT-TCCB 21/9/2017 V/v báo cáo số liệu biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và các loại hợp đồng khác của các cơ quan, đơn vị trong năm 2015 và năm 2016. [ 21-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
264/PGDĐT-ĐĐ 20/9/2017 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động Thể thao và Y tế trường học năm học 2017-2018. [ 20-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
261/SY-PGDĐT-TH 19/9/2017 V/v thông báo Quyết định bãi bỏ một số VBQPPL của UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông. [ 19-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
260/SY-PGDĐT-TH 19/9/2017 V/v phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của UBND tỉnh Phú Yên. [ 19-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
262/CĐGD 19/9/2017 V/v huy động quỹ tương trợ cho CC-VC trong ngành. [ 19-09-2017 ] Công đoàn giáo dục Tuy An
254/SL-PGDĐT-TiH 18/9/2017 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 vủa Bộ Giáo dục và Đào tạo. [ 19-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
258/SY-PGDĐT-TH 18/9/2017 V/v thông báo phương thức, thủ đoạn của đối tượng hack Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. [ 19-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
257/SY-PGDĐT-ĐĐ 18/9/2017 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư. [ 18-09-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3865235-Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An