Chào mừng năm học mới 2016-2017
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002732190
 Hôm nay :   771       
 Hôm qua :    3177       
 Tất cả:   2732190       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
12/GM-PGDĐT 23/02/2017 Giấy mời Dự Hội nghị giao ban Hiệu trưởng [ 23-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
111/QĐ-PGDĐT 23/02/2017 Quyết định về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An [ 23-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
18/TB-PGDĐT 23/02/2017 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề Trường TH An Ninh Tây số 1, năm học 2016-2017. [ 23-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
66/SY-PGDĐT-TCCB 22/02/2017 V/v rà soát công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp. [ 22-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
20/02/2017 THƯ NGỎ [ 22-02-2017 ] UBND huyện Tuy An
17/TB-PGDĐT 21/02/2017 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề Trường THCS Trần Rịa, năm học 2016-2017. [ 21-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
109/QĐ-PGDĐT 21/02/2017 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ưebsite Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy An. [ 21-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
63/PGDĐT-TCCB 20/02/2017 V/v báo cáo số lượng Công chức, Viên chức và người lao động học thạc sĩ đến hiện nay. [ 20-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
103/QĐ-PGDĐT 15/02/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi, kỳ thi Toán tiếng Việt qua Internet cấp huyện năm học 2016-2017 đặt tại trường TH An Hòa số 2 [ 20-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
102/QĐ-PGDĐT 15/02/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi, kỳ thi Toán tiếng Việt qua Internet cấp huyện năm học 2016-2017 đặt tại trường TH An Hiệp số 2. [ 20-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
101/QĐ-PGDĐT 15/02/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi, kỳ thi Toán tiếng Việt qua Internet cấp huyện năm học 2016-2017 đặt tại trường THCS Đinh Tiên Hoàng [ 20-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
99/QĐ-PGDĐT 15/02/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi, kỳ thi Toán tiếng Việt qua Internet cấp huyện năm học 2016-2017 đặt tại trường THCS Lê Duẩn. [ 20-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
100/QĐ-PGDĐT 15/02/2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng coi thi, kỳ thi Toán tiếng Việt qua Internet cấp huyện năm học 2016-2017 đặt tại trường THCS Võ Trứ. [ 20-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
16/TB-PGDĐT 20/02/2017 Thông báo kết quả kiểm tra Trường Mầm non xã An Ninh Tây, năm học 2016-2017 [ 20-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
62/PGDĐT-MN 20/02/2017 V/v thực hiện Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT [ 20-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
61/SY-PGDĐT-ĐĐ 16/02/2017 V/v triển khai cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ VI [ 16-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
15/TB-PGDĐT 16/02/2017 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề Trường TH An Chấn số 1, năm học 2016-2017. [ 16-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
14/TB-PGDĐT 15/02/2017 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành Trường TH Nguyễn Hữu Thọ, năm học 2016-2017. [ 16-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
13/TB-PGDĐT 15/02/2017 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành Trường TH An Thạch, năm học 2016-2017. [ 16-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
12/TB-PGDĐT 15/02/2017 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành Trường THCS Lê Duẩn, năm học 2016-2017. [ 16-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3865235-Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An