Chào mừng năm học mới 2016-2017
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002732250
 Hôm nay :   801       
 Hôm qua :    3177       
 Tất cả:   2732250       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
21/TB-PGDĐT 06/3/2017 Thông báo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc Mầm non cấp huyện năm học 2016-2017 [ 07-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
22/TB-PGDĐT 06/3/2017 Thông báo số 1 tổ chức huấn luyện đội tuyển chuẩn bị tham gia giải TTHĐ cấp tỉnh, năm học 2016-2017. [ 06-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
20/SY-PGDĐT 06/3/2017 Thông báo về việc nộp hồ sơ xét công nhận sáng kiến cấp huyện, cấp tỉnh năm 2017. [ 06-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
124/QĐ-PGDĐT 03/3/2017 Quyết định V/v thành lập đội tuyển HSG tham dự kỳ thi Vật lý qua Internet cấp tỉnh, năm học 2016-2017 [ 06-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
125/QĐ-PGDĐT 03/3/2017 Quyết định V/v thành lập Hội đồng coi thi, Kỳ thi Vật lý qua Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017 [ 06-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
72/PGDĐT-TCCB 03/3/2017 V/v hướng dẫn thực hiện hồ sơ hết thời gian tập sự [ 06-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
73/PGDĐT-THCS 03/3/2017 V/v tổ chức kỳ thi Vật lý qua Internet vòng thi cấp tỉnh năm học 2016-2017 [ 04-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
19/KH-PGDĐT 03/3/2017 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tội phạm và mua bán người năm 2017. [ 03-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
71/SY-PGDĐT-TH 01/3/2017 V/v tăng cường công tác quản lý VK, VLN, CCHT năm 2017. [ 01-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
18/KH-PGDĐT 01/3/2017 Kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017. [ 01-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
17/KH-PGDĐT 01/3/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng chống ma túy trong trường học năm 2017. [ 01-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
16/KH-PGDĐT 01/3/2017 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017. [ 01-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
15/KH-PGDĐT 01/3/2017 Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2017. [ 01-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
19/TB-PGDĐT 28/02/2017 Thông báo thời gian nộp hồ sơ nâng lương đợt 1 năm 2017 [ 01-03-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
13/KH-PGDĐT 28/02/2017 Kế hoạch về việc hội thi giữ vở sạch, viết chữ đẹp cấp huyện, năm học 2016-2017. [ 28-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
70/PGDĐT-THCS 28/02/2017 V/v thay đổi ca thi, kỳ thi giải Toán, Tiếng Việt qua Internet cấp huyện năm học 2016-2017. [ 28-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
118/QĐ-PGDĐT 24/02/2017 Quyết định v/v công nhận danh hiệu HSG và khen thưởng trong kỳ thi Vật lý qua Internet cấp huyện, năm học 2016-2017. [ 27-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
117/QĐ-PGDĐT 24/02/2017 Quyết định v/v công nhận danh hiệu HSG và khen thưởng trong kỳ thi giải Toán tiếng Anh qua Internet cấp huyện, năm học 2016-2017. [ 27-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
68/PGDĐT-TĐKT 24/02/2017 V/v tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục giai đoạn 2016-2020. [ 24-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
67/PGDĐT-TH 24/02/2017 V/v xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2017. [ 24-02-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3865235-Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An