Chào mừng năm học mới 2016-2017
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002732256
 Hôm nay :   804       
 Hôm qua :    3177       
 Tất cả:   2732256       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
47/SY-PGDĐT-TH 25/4/2017 Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) [ 26-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
46/TB-PGDĐT 25/4/2017 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành Trường TH An Hiệp số 2, năm học 2016-2017. [ 25-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
186/QĐ-PGDĐT 25/4/2017 Quyết định về việc công nhận học sinh giữ vở sạch, viết chữ đẹp cấp huyện năm học 2016-2017. [ 25-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
127/PGDĐT-TiH 25/4/2017 V/v đánh giá cuối kì II và báo cáo chất lượng cấp tiểu học năm học 2016-2017. [ 25-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
125/SY-PGDĐT-TH 24/4/2017 V/v mạo nhận Cơ sở đào tạo ngoại ngữ-tin học và giấy phép lái xe Bình Định để tổ chức chiêu sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên. [ 25-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
124/SY-PGDĐT-TH 24/4/2017 V/v tăng cường kiểm tra quản lý "hát nhạc sống" [ 25-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
01/HDLT-PGDĐT-CĐGD 25/4/2017 Hướng dẫn liên tịch về việc tổng kết 05 năm cuộc vận động "Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hay học yếu" [ 25-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo - Công đoàn giáo dục huyện Tuy An
45/TB-PGDĐT 25/4/2017 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành Trường TH An Mỹ số 2, năm học 2016-2017. [ 25-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
30/KH-CĐGD 24/4/2017 Kế hoạch đổi thẻ Đoàn viên Công đoàn. [ 24-04-2017 ] Công đoàn giáo dục Tuy An
44/TB-PGDĐT 21/4/2017 Thông báo kết quả kiểm tra Trường Mầm non xã An Hòa, năm học 2016-2017 [ 21-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
43/TB-PGDĐT 21/4/2017 Thông báo kết quả kiểm tra Trường Mầm non xã An Hải, năm học 2016-2017 [ 21-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
42/TB-PGDĐT 21/4/2017 Thông báo kết quả kiểm tra Trường Mầm non xã An Dân, năm học 2016-2017 [ 21-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
41/TB-PGDĐT 21/4/2017 Thông báo kết quả kiểm tra Trường Mầm non xã An Nghiệp, năm học 2016-2017 [ 21-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
40/TB-PGDĐT 20/4/2017 Thông báo kết quả kiểm tra Trường Mầm non xã An Định, năm học 2016-2017 [ 20-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
39/TB-PGDĐT 20/4/2017 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành Trường THCS Nguyễn Thái Bình, năm học 2016-2017. [ 20-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
38/TB-PGDĐT 20/4/2017 Thông báo kết quả kiểm tra Trường Mầm non xã An Cư, năm học 2016-2017 [ 20-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
37/TB-PGDĐT 20/4/2017 Thông báo kết quả kiểm tra Trường Mầm non xã An Hiệp, năm học 2016-2017 [ 20-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
182/QĐ-PGDĐT 20/4/2017 Quyết định về việc thành lập đội tuyển học sinh Tiểu học tham gia hội thi Viết chữ đẹp cấp tỉnh năm học 2016-2017. [ 20-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
29/KH-PGDĐT 20/4/2017 Kế hoạch triển khai, thực hiện 'Năm kỷ cương hành chính - 2017 [ 20-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
36/TB-PGDĐT 20/4/2017 Thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành Trường TH An Mỹ số 1, năm học 2016-2017. [ 20-04-2017 ] Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3865235-Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An