Sở giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Trang chủ
Giới thiệu
Phụ huynh - học sinh
Thư điện tử
Liên hệ
   

Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục


     
 
1 372/CTr-CĐGD: CHƯƠNG TRÌNH (Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam - Nhiệm kỳ 2013-2018).

 
2 29/GM-CĐGD: GIẤY MỜI (Dự Tọa đàm kỷ niệm 85 năm ngày thành lập CĐVN)

 
3 367/BC-PGDĐT-VP: BÁO CÁO (Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2014)

 
4 366/HD-PGDĐT: HƯỚNG DẪN (Chấm bài thi tìm hiểu Luật bình đẳng, Tiêu Đề án II, các vấn đề liên quan đến công tác nữ và viết về gương nữ cán bộ, công chức, viên chức điển hình).

 
5 28/GM-PGDĐT-KT: GIẤY MỜI (Tập huấn nâng cấp phần mềm Kế toán)

 
6 360/CĐGD: V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm kỳ CĐCS theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.

 
7 359/TB-GDĐT-TCCB: THÔNG BÁO (Bồi dưỡng chính trị hè năm 2014)

 
8 186/GM-UBND: GIẤY MỜI (Hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2013)

 
9 358/KH-CĐGD: KẾ HOẠCH (Tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam <28/7/1929-28/7/2014>)

 
10 214/SY-PGDĐT-TH: QUYẾT ĐỊNH (V/v ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên).

 
11 349/PGDĐT-VTLT: V/v tái kiểm tra công tác văn thư và lưu trữ năm học 2013-2014.

 
12 348/PGDĐT: V/v bổ sung Giấy triệu tập số 26/GTT-PGDĐT ngày 30/6/2014 về các lớp tập huấn Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

 
13 347/KH-PGDĐT: KẾ HOẠCH (Triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020).

 
14 345/SY-PGDĐT-TH: V/v treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2014-2019.

 
15 344/SY-CĐGD: V/v tuyên truyền, vận động CBCC, VC tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ VI (2014-2015).

 
16 343/KH-PGDĐT-TCCB: KẾ HOẠCH (Bồi dưỡng nhà giáo và CBQL hè 2014)

 
17 ***THƯ KÊU GỌI*** Của Chủ tịch UBND huyện Tuy An "Về việc ủng hộ giúp đỡ nạn nhân chất độc Da cam Đioxin huyện Tuy An".

 
18 203/KHLT: KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH (Tổ chức tuyển chọn VĐV Bóng đá Nhi đồng để tham gia giải Bóng đá Nhi đồng U10 tỉnh Phú Yên lần thứ XII năm 2014)

 
19 209/SY-PGDĐT-TH: CHỈ THỊ (Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tuy An).

 
20 26/GTT-PGDĐT: GIẤY TRIỆU TẬP (Lớp tập huấn Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật)

 
 
     
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
     
  Thông tin chung
Tin tức
Giới thiệu chung
Thủ tục hành chính
Lãnh đạo Phòng giáo dục
Tổ, bộ môn
Đơn vị trực thuộc
Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo
Công đoàn ngành
Hội Cực giáo chức H. Tuy An
Hội khuyến học H. Tuy An
Hội chữ thập đỏ ngành GD H.Tuy An
  Thông tin ngành
Lịch công tác
Thông tin nội bộ
Thi đua-Khen thưởng
Kiểm định chất lượng Giáo dục
Trường chuẩn quốc gia
Điển hình, tiên tiến
Hình ảnh hoạt động
  Văn bản pháp quy
Trung Ương
Ủy Ban Nhân Dân Huyện, Tỉnh
Sở Giáo dục và Đào tạo
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thi đua-Khen thưởng
Đơn vị khác
Tra cứu văn bản
  Tài nguyên
Ngân hàng đề thi
Thư viện bài giảng điện tử
Phần mềm
Sách điện tử
  Lượt truy cập
263533
  Liên kết
  Quảng cáo
 

Phòng Giáo dục và Đào tạo H. Tuy An-Phú Yên-Việt Nam
308 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh – Tuy An – Phú Yên
0
0