Sở giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Trang chủ
Giới thiệu
Phụ huynh - học sinh
Thư điện tử
Liên hệ
   

Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dụcNGÂN HÀNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP

Đề thi chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh- Năm 2008-2009-Môn Hóa  [ 15.04.2009 ]
Đề thi chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh- Năm 2008-2009-Môn Vật Lí  [ 14.04.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Hóa học lớp 12 (Đề Lý thuyết)- Năm học 2008-2009  [ 24.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Hóa học lớp 9 THCS (Đề Lý thuyết)- Năm học 2008-2009  [ 24.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Vật lí lớp 12 THPT- Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Vật lí lớp 9 THCS- Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Sinh học lớp 12 THPT- Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Sinh học lớp 9 THCS - Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Hóa học lớp 12 THPT - Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Hóa học lớp 9 THCS - Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi toán từ năm 1962-->2005  [ 18.02.2009 ]
Đề thi HSG máy tính cầm tay CASIO cấp tỉnh năm 2008-2009 - Môn Toán lớp 9-THCS  [ 09.03.2009 ]
Đề thi HSG máy tính cầm tay CASIO cấp tỉnh năm 2008-2009 - Môn Vật lý - THPT  [ 12.02.2009 ]
Đề thi HSG máy tính cầm tay CASIO cấp tỉnh năm 2008-2009 - Môn Sinh - THPT  [ 12.02.2009 ]
Đề thi HSG máy tính cầm tay CASIO cấp tỉnh năm 2008-2009 - Môn Hóa - THPT  [ 11.02.2009 ]
Đề Thi HSG Cấp Tỉnh Giải toán trên máy tính Cầm tay - Casio - Môn Toán BT THPT - Năm 2008-2009  [ 10.02.2009 ]
Đề Thi HSG Cấp Tỉnh Giải toán trên máy tính Cầm tay - Casio - Môn Toán THPT - Năm 2008-2009  [ 10.02.2009 ]
Đề thi Giải toán trên máy tính bỏ túi Toán 11 (Tham khảo)  [ 16.01.2009 ]
Đề thi Giải toán trên máy tính cầm tay Casio (Tham khảo)  [ 16.01.2009 ]
Đề thi HSG QG - Môn Toán - năm 2008  [ 13.01.2009 ]
Trang   1 2 3
 
  Ngân hàng đề thi
Đề thi ĐH,CĐ
Đề thi TN THPT
Đề thi học sinh giỏi
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10
Đề thi tin học
Đề thi tiếng anh
Đề thi học kỳ
Đề thi tiếng anh
Đề thi tiếng anh
  Đề thi trắc nghi
Môn Ngữ văn
Môn toán
Môn Vật lý
Môn Hoá học
Môn Sinh học
Môn Địa lý
Môn Lịch sử
Môn Ngoại ngữ
Môn Tin học
Môn GDCD
Môn Thể dục
Môn Âm nhạc
  Lượt truy cập
304480
  Liên kết
  Quảng cáo
 

Phòng Giáo dục và Đào tạo H. Tuy An-Phú Yên-Việt Nam
308 QL1A - Thị trấn Chí Thạnh – Tuy An – Phú Yên
0
0