Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002949490
 Hôm nay :   66       
 Hôm qua :    1379       
 Tất cả:   2949490       
  DANH BẠ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 
 
  Tên đơn vị Địa chỉ trang thông tin điện tử
1   Mầm non xã An Chấn  
2   Mầm non xã An Mỹ   pgddttuyan.phuyen.edu.vn
3   Mầm non xã An Thọ   pgddttuyan.phuyen.edu.vn
4   Mầm non An Hòa  
5   Mầm non An Hiệp  
6   Mầm non An Hải  
7   Mầm non An Cư  
8   Mầm non Thị trấn Chí Thạnh  
9   Mầm non 30/4  
10   Mầm non An Dân  
11   Mầm non An Thạch  
12   Mầm non An Ninh Tây  
13   Mầm non An Ninh Đông  
14   Mầm non An Định  
15   Mầm non An Nghiệp  
16   Mầm non An Xuân  
17   Mầm non An Lĩnh  
18   Tiểu học An Chấn số 1   pgddttuyan.phuyen.edu.vn
19   Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ   pgddttuyan.phuyen.edu.vn
20   Tiểu học An Mỹ số 1   pgddttuyan.phuyen.edu.vn
21   Tiểu học An Mỹ số 2   pgddttuyan.phuyen.edu.vn
22   Tiểu học An Thọ   pgddttuyan.phuyen.edu.vn
23   Tiểu học An Hòa số 1   pgddttuyan.phuyen.edu.vn
24   Tiểu học An Hòa số 2   pgddttuyan.phuyen.edu.vn
25   Tiểu học An Hải  
26   Tiểu học An Hiệp số 1  
27   Tiểu học An Hiệp số 2  
28   Tiểu học An Cư số 1  
29   Tiểu học An Cư số 2  
30   Tiểu học Thị trấn Chí Thạnh số 1  
31   Tiểu học Ngân Sơn  
32   Tiểu học An Dân số 1  
33   Tiểu học An Dân số 2  
34   Tiểu học An Ninh Tây số 1  
35   Tiểu học An Ninh Tây số 2  
36   Tiểu học An Ninh Đông số 1  
37   Tiểu học An Ninh Đông số 2  
38   Tiểu học An Thạch  
39   Tiểu học An Định  
40   Tiểu học An Nghiệp  
41   Tiểu học An Xuân  
42   Tiểu học An Lĩnh  
43   Trung học cơ sở Trần Rịa  
44   Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình  
45   Trung học cơ sở An Dương Vương  
46   Trung học cơ sở Lê Văn Tám  
47   Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng  
48   Trung học cơ sở An Hiệp  
49   Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng  
50   Trung học cơ sở Võ Trứ  
51   Trung học cơ sở Lê Duẩn  
52   Trung học cơ sở Ngô Mây  
 
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An