Chào mừng năm học mới 2016-2017
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002730722
 Hôm nay :   37       
 Hôm qua :    3177       
 Tất cả:   2730722       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
I. KHỐI HỌC MẦM MON
 
 1-Tên đơn vị:  Mầm non xã An Chấn Mã PMIS: 001
 Địa chỉ:   Thôn Phú Qúy, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01669986759
 Thư điện tử:   mnbcanchan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Mầm non xã An Mỹ Mã PMIS: 002
 Địa chỉ:   Thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573789185
 Thư điện tử:   mnbcanmy.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Mầm non xã An Thọ Mã PMIS: 003
 Địa chỉ:   Thôn Phú Thường, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0935290585
 Thư điện tử:   mnbcantho.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Mầm non An Hòa Mã PMIS: 004
 Địa chỉ:   xã An Hòa, huyện Tuy An
 Điện thoại:   0936973093
 Thư điện tử:   mnbcanhoa.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Mầm non An Hiệp Mã PMIS: 005
 Địa chỉ:   Xã An Hiệp, huyện Tuy An
 Điện thoại:   01656904139
 Thư điện tử:   mnbcanhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Mầm non An Hải Mã PMIS: 006
 Địa chỉ:   Xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01652734589
 Thư điện tử:   mnbcanhai.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Mầm non An Cư Mã PMIS: 007
 Địa chỉ:   Xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01684338978
 Thư điện tử:   mnbcancu.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Mầm non Thị trấn Chí Thạnh Mã PMIS: 008
 Địa chỉ:   Khu phố Chí Đức, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01665520400
 Thư điện tử:   mnbcchithanhpgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Mầm non 30/4 Mã PMIS: 009
 Địa chỉ:   Khu phổ Chí Thạnh, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573865141
 Thư điện tử:   mnbcchithanh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Mầm non An Dân Mã PMIS: 010
 Địa chỉ:   Xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
 Điện thoại:   01202664329
 Thư điện tử:   mnbcandan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Mầm non An Thạch Mã PMIS: 011
 Địa chỉ:   Xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0972088278
 Thư điện tử:   mnbcanthach.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Mầm non An Ninh Tây Mã PMIS: 012
 Địa chỉ:   Xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01698368698
 Thư điện tử:   mnbcanninhtay.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  Mầm non An Ninh Đông Mã PMIS: 013
 Địa chỉ:   Xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01668387122
 Thư điện tử:   mnbcanninhdong.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 14-Tên đơn vị:  Mầm non An Định Mã PMIS: 014
 Địa chỉ:   Xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0986181428
 Thư điện tử:   mnbcandinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 15-Tên đơn vị:  Mầm non An Nghiệp Mã PMIS: 015
 Địa chỉ:   Xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0942934672
 Thư điện tử:   mnbcannghiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 16-Tên đơn vị:  Mầm non An Xuân Mã PMIS: 016
 Địa chỉ:   Xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0915353037
 Thư điện tử:   mnbcanxuan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 17-Tên đơn vị:  Mầm non An Lĩnh Mã PMIS: 017
 Địa chỉ:   Xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01682993787
 Thư điện tử:   mnbcanlinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
II. KHỐI HỌC TIỂU HỌC
 
 1-Tên đơn vị:  Tiểu học An Chấn số 1 Mã PMIS: 01
 Địa chỉ:   Thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573790132
 Thư điện tử:   anchan1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ Mã PMIS: 02
 Địa chỉ:   Thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573790344
 Thư điện tử:   nhtho.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Tiểu học An Mỹ số 1 Mã PMIS: 03
 Địa chỉ:   Thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0572216791
 Thư điện tử:   anmy1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Tiểu học An Mỹ số 2 Mã PMIS: 04
 Địa chỉ:   Thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573789307
 Thư điện tử:   anmy2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Tiểu học An Thọ Mã PMIS: 05
 Địa chỉ:   Thôn Phú Thường, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573796109
 Thư điện tử:   antho.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Tiểu học An Hòa số 1 Mã PMIS: 06
 Địa chỉ:   Thôn Tân Định, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   057782858
 Thư điện tử:   anhoa1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Tiểu học An Hòa số 2 Mã PMIS: 07
 Địa chỉ:   Thôn Nhơn Hội, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573782418
 Thư điện tử:   anhoa2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Tiểu học An Hải Mã PMIS: 08
 Địa chỉ:   Xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573781011
 Thư điện tử:   anhai.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Tiểu học An Hiệp số 1 Mã PMIS: 09
 Địa chỉ:   Xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573774112
 Thư điện tử:   anhiep1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Tiểu học An Hiệp số 2 Mã PMIS: 10
 Địa chỉ:   Xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0576274435
 Thư điện tử:   anhiep2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Tiểu học An Cư số 1 Mã PMIS: 11
 Địa chỉ:   Xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573507114
 Thư điện tử:   ancu1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Tiểu học An Cư số 2 Mã PMIS: 12
 Địa chỉ:   Xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0572234344
 Thư điện tử:   ancu2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  Tiểu học Thị trấn Chí Thạnh số 1 Mã PMIS: 13
 Địa chỉ:   Khu phố Trường Xuân, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0982923112
 Thư điện tử:   chithanh1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 14-Tên đơn vị:  Tiểu học Ngân Sơn Mã PMIS: 14
 Địa chỉ:   Khu phố Ngân Sơn, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573865001
 Thư điện tử:   nganson.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 15-Tên đơn vị:  Tiểu học An Dân số 1 Mã PMIS: 15
 Địa chỉ:   Thôn Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573767982
 Thư điện tử:   andan1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 16-Tên đơn vị:  Tiểu học An Dân số 2 Mã PMIS: 16
 Địa chỉ:   Thôn Bình Hòa, xã An Thổ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573866368
 Thư điện tử:   andan2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 17-Tên đơn vị:  Tiểu học An Ninh Tây số 1 Mã PMIS: 17
 Địa chỉ:   Thôn Diêm Điền, xã An NinhTây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573755124
 Thư điện tử:   anninhtay1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 18-Tên đơn vị:  Tiểu học An Ninh Tây số 2 Mã PMIS: 18
 Địa chỉ:   Thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573755140
 Thư điện tử:   anninhtay2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 19-Tên đơn vị:  Tiểu học An Ninh Đông số 1 Mã PMIS: 19
 Địa chỉ:   Thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573754112
 Thư điện tử:   anninhdong1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 20-Tên đơn vị:  Tiểu học An Ninh Đông số 2 Mã PMIS: 20
 Địa chỉ:   Thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01678853005
 Thư điện tử:   anninhdong2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 21-Tên đơn vị:  Tiểu học An Thạch Mã PMIS: 21
 Địa chỉ:   Thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
 Điện thoại:   0573507542
 Thư điện tử:   anthach.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 22-Tên đơn vị:  Tiểu học An Định Mã PMIS: 22
 Địa chỉ:   Xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573779522
 Thư điện tử:   andinh.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 23-Tên đơn vị:  Tiểu học An Nghiệp Mã PMIS: 23
 Địa chỉ:   Xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573865602
 Thư điện tử:   annghiep.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 24-Tên đơn vị:  Tiểu học An Xuân Mã PMIS: 24
 Địa chỉ:   Xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0572216779
 Thư điện tử:   anxuan.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 25-Tên đơn vị:  Tiểu học An Lĩnh Mã PMIS: 25
 Địa chỉ:   Xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573779575
 Thư điện tử:   anlinh.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
III. KHỐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 
 1-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Trần Rịa Mã PMIS: 0001
 Địa chỉ:   Xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573790213
 Thư điện tử:   tranria.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình Mã PMIS: 0002
 Địa chỉ:   Xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573789188
 Thư điện tử:   ntbinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở An Dương Vương Mã PMIS: 0003
 Địa chỉ:   Xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573796106
 Thư điện tử:   advuong.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Lê Văn Tám Mã PMIS: 0004
 Địa chỉ:   Xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573782845
 Thư điện tử:   lvtam.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng Mã PMIS: 0005
 Địa chỉ:   Xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573782383
 Thư điện tử:   htkhang.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở An Hiệp Mã PMIS: 0006
 Địa chỉ:   Xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573778272
 Thư điện tử:   anhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng Mã PMIS: 0007
 Địa chỉ:   Xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú yên
 Điện thoại:   0573865140
 Thư điện tử:   dthoang.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Võ Trứ Mã PMIS: 0008
 Địa chỉ:   Khu phố Chí Thạnh, Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573865620
 Thư điện tử:   votru.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Lê Duẩn Mã PMIS: 0009
 Địa chỉ:   Xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573865502
 Thư điện tử:   leduan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Ngô Mây Mã PMIS: 00010
 Địa chỉ:   Xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573754150
 Thư điện tử:   ngomay.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3865235-Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An