Chào mừng năm học mới 2016-2017
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002730874
 Hôm nay :   113       
 Hôm qua :    3177       
 Tất cả:   2730874       
  DANH BẠ
 
 
  Tên đơn vị- website Điện thoại Thư điện tử-SMAS Hiệu trưởng
1   Mầm non xã An Chấn 01669986759   mnbcanchan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Tám
2   Mầm non xã An Mỹ 0573789185   mnbcanmy.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Thuận
3   Mầm non xã An Thọ 0935290585   mnbcantho.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trần Thị Thu Thủy
4   Mầm non An Hòa 0936973093   mnbcanhoa.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Hồng
5   Mầm non An Hiệp 01656904139   mnbcanhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Võ Thị Thu Sương
6   Mầm non An Hải 01652734589   mnbcanhai.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Phan Thị Soa
7   Mầm non An Cư 01684338978   mnbcancu.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Bùi Thị Minh Đức
8   Mầm non Thị trấn Chí Thạnh 01665520400   mnbcchithanhpgddttuyan@phuyen.edu.vn Võ Thị Hoa
9   Mầm non 30/4 0573865141   mnbcchithanh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Lê Thị Kim Mai
10   Mầm non An Dân 01202664329   mnbcandan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Huỳnh Thị Xuân Nữ
11   Mầm non An Thạch 0972088278   mnbcanthach.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Võ Thị Lượng
12   Mầm non An Ninh Tây 01698368698   mnbcanninhtay.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Ái Vân
13   Mầm non An Ninh Đông 01668387122   mnbcanninhdong.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Thùy Trang
14   Mầm non An Định 0986181428   mnbcandinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Lê Thị Kim Loan
15   Mầm non An Nghiệp 0942934672   mnbcannghiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Tăng Thị Tuyết Nhi
16   Mầm non An Xuân 0915353037   mnbcanxuan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Bạch Thị Thanh Liên
17   Mầm non An Lĩnh 01682993787   mnbcanlinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Ngọc Bích
18   Tiểu học An Chấn số 1 0573790132   anchan1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Võ Đức Toản
19   Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ 0573790344   nhtho.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Lê Thanh Sơn
20   Tiểu học An Mỹ số 1 0572216791   anmy1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trần Hưng
21   Tiểu học An Mỹ số 2 0573789307   anmy2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Phạm Văn Vân
22   Tiểu học An Thọ 0573796109   antho.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trần Ngọc Quang
23   Tiểu học An Hòa số 1 057782858   anhoa1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Võ Sĩ Lai
24   Tiểu học An Hòa số 2 0573782418   anhoa2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Văn Thừa
25   Tiểu học An Hải 0573781011   anhai.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Võ Văn Ngọc
26   Tiểu học An Hiệp số 1 0573774112   anhiep1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Thu Nguyệt
27   Tiểu học An Hiệp số 2 0576274435   anhiep2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trần Ngọc Bích
28   Tiểu học An Cư số 1 0573507114   ancu1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Duy Quang
29   Tiểu học An Cư số 2 0572234344   ancu2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Văn Hoàng
30   Tiểu học Thị trấn Chí Thạnh số 1 0982923112   chithanh1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trương Sĩ Hoàng
31   Tiểu học Ngân Sơn 0573865001   nganson.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Võ Thị Hồng Hảo
32   Tiểu học An Dân số 1 0573767982   andan1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Lê Văn Tỵ
33   Tiểu học An Dân số 2 0573866368   andan2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Nhụy
34   Tiểu học An Ninh Tây số 1 0573755124   anninhtay1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Quang Diệp
35   Tiểu học An Ninh Tây số 2 0573755140   anninhtay2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Văn Nơi
36   Tiểu học An Ninh Đông số 1 0573754112   anninhdong1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trần Văn Ân
37   Tiểu học An Ninh Đông số 2 01678853005   anninhdong2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Văn Ngọc
38   Tiểu học An Thạch 0573507542   anthach.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Đức Trung
39   Tiểu học An Định 0573779522   andinh.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trần Văn Bình
40   Tiểu học An Nghiệp 0573865602   annghiep.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Phan Thị Hương
41   Tiểu học An Xuân 0572216779   anxuan.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Long
42   Tiểu học An Lĩnh 0573779575   anlinh.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Tấn Hữu
43   Trung học cơ sở Trần Rịa 0573790213   tranria.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Đặng Ngọc Tiếp
44   Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình 0573789188   ntbinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Thanh Hải
45   Trung học cơ sở An Dương Vương 0573796106   advuong.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Tấn Đạt
46   Trung học cơ sở Lê Văn Tám 0573782845   lvtam.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Đào Văn Hưng
47   Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng 0573782383   htkhang.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Huỳnh Anh Vương
48   Trung học cơ sở An Hiệp 0573778272   anhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trần Kim Hoàng
49   Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng 0573865140   dthoang.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Tấn Nam
50   Trung học cơ sở Võ Trứ 0573865620   votru.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trần Mỹ Thạnh
51   Trung học cơ sở Lê Duẩn 0573865502   leduan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Như Khoa
52   Trung học cơ sở Ngô Mây 0573754150   ngomay.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Ngọc Thu
 
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3865235-Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An