Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002949488
 Hôm nay :   65       
 Hôm qua :    1379       
 Tất cả:   2949488       
  DANH BẠ
 
 
  Tên đơn vị- website Điện thoại Thư điện tử-SMAS Hiệu trưởng
1   Mầm non xã An Chấn 01669986759   mnbcanchan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Tám
2   Mầm non xã An Mỹ 0573789185   mnbcanmy.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Thuận
3   Mầm non xã An Thọ 0935290585   mnbcantho.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trần Thị Thu Thủy
4   Mầm non An Hòa 0936973093   mnbcanhoa.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Hồng
5   Mầm non An Hiệp 01656904139   mnbcanhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Võ Thị Thu Sương
6   Mầm non An Hải 01652734589   mnbcanhai.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Phan Thị Soa
7   Mầm non An Cư 01684338978   mnbcancu.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Bùi Thị Minh Đức
8   Mầm non Thị trấn Chí Thạnh 01665520400   mnbcchithanhpgddttuyan@phuyen.edu.vn Võ Thị Hoa
9   Mầm non 30/4 0573865141   mnbcchithanh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Lê Thị Kim Mai
10   Mầm non An Dân 01202664329   mnbcandan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Huỳnh Thị Xuân Nữ
11   Mầm non An Thạch 0972088278   mnbcanthach.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Võ Thị Lượng
12   Mầm non An Ninh Tây 01698368698   mnbcanninhtay.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Ái Vân
13   Mầm non An Ninh Đông 01668387122   mnbcanninhdong.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Thùy Trang
14   Mầm non An Định 0986181428   mnbcandinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Lê Thị Kim Loan
15   Mầm non An Nghiệp 0942934672   mnbcannghiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Tăng Thị Tuyết Nhi
16   Mầm non An Xuân 0915353037   mnbcanxuan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Bạch Thị Thanh Liên
17   Mầm non An Lĩnh 01682993787   mnbcanlinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Ngọc Bích
18   Tiểu học An Chấn số 1 0573790132   anchan1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Võ Đức Toản
19   Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ 0573790344   nhtho.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Lê Thanh Sơn
20   Tiểu học An Mỹ số 1 0572216791   anmy1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trần Hưng
21   Tiểu học An Mỹ số 2 0573789307   anmy2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Phạm Văn Vân
22   Tiểu học An Thọ 0573796109   antho.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trần Ngọc Quang
23   Tiểu học An Hòa số 1 057782858   anhoa1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Võ Sĩ Lai
24   Tiểu học An Hòa số 2 0573782418   anhoa2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Văn Thừa
25   Tiểu học An Hải 0573781011   anhai.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Võ Văn Ngọc
26   Tiểu học An Hiệp số 1 0573774112   anhiep1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Thu Nguyệt
27   Tiểu học An Hiệp số 2 0576274435   anhiep2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trần Ngọc Bích
28   Tiểu học An Cư số 1 0573507114   ancu1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Duy Quang
29   Tiểu học An Cư số 2 0572234344   ancu2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Văn Hoàng
30   Tiểu học Thị trấn Chí Thạnh số 1 0982923112   chithanh1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trương Sĩ Hoàng
31   Tiểu học Ngân Sơn 0573865001   nganson.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Võ Thị Hồng Hảo
32   Tiểu học An Dân số 1 0573767982   andan1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Lê Văn Tỵ
33   Tiểu học An Dân số 2 0573866368   andan2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Nhụy
34   Tiểu học An Ninh Tây số 1 0573755124   anninhtay1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Quang Diệp
35   Tiểu học An Ninh Tây số 2 0573755140   anninhtay2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Văn Nơi
36   Tiểu học An Ninh Đông số 1 0573754112   anninhdong1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trần Văn Ân
37   Tiểu học An Ninh Đông số 2 01678853005   anninhdong2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Văn Ngọc
38   Tiểu học An Thạch 0573507542   anthach.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Đức Trung
39   Tiểu học An Định 0573779522   andinh.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trần Văn Bình
40   Tiểu học An Nghiệp 0573865602   annghiep.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Phan Thị Hương
41   Tiểu học An Xuân 0572216779   anxuan.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Long
42   Tiểu học An Lĩnh 0573779575   anlinh.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Tấn Hữu
43   Trung học cơ sở Trần Rịa 0573790213   tranria.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Đặng Ngọc Tiếp
44   Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình 0573789188   ntbinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Thị Thanh Hải
45   Trung học cơ sở An Dương Vương 0573796106   advuong.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Tấn Đạt
46   Trung học cơ sở Lê Văn Tám 0573782845   lvtam.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Đào Văn Hưng
47   Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng 0573782383   htkhang.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Huỳnh Anh Vương
48   Trung học cơ sở An Hiệp 0573778272   anhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trần Kim Hoàng
49   Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng 0573865140   dthoang.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Tấn Nam
50   Trung học cơ sở Võ Trứ 0573865620   votru.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Trần Mỹ Thạnh
51   Trung học cơ sở Lê Duẩn 0573865502   leduan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Như Khoa
52   Trung học cơ sở Ngô Mây 0573754150   ngomay.pgddttuyan@phuyen.edu.vn Nguyễn Ngọc Thu
 
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An