Tuesday, 04/08/2020 - 21:00|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TUY AN
 • Dương Bình Diễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Tiểu học
  • Điện thoại:
   0986348831
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phụ trách GDTH các môn Tự nhiên; Thống kê và báo cáo Tiểu học; PCGDTHXMC; công tác thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến cấp TH; Hướng dẫn tổ chức các kỳ thi, hội thi của giáo viên, học sinh cấp Tiểu học; tham gia công tác thanh tra và kiểm định chất lượng giáo dục cấp TH.
 • Nguyễn Thị Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Mầm non
  • Điện thoại:
   01655412216
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Hướng dẫn và thực hiện công tác chuyên môn khối mẫu giáo; tổ chức triển khai các chuyên đề hội thi giáo viên khối mẫu giáo; công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc mầm non; Phụ trách công tác Nữ của ngành; công tác thanh tra và kiểm định chất lượng giáo dục;
 • Thiều Thị Ngọc Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Mầm non
  • Điện thoại:
   01649423898
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Hướng dẫn và thực hiện công tác chuyên môn khối nhà trẻ; tổ chức triển khai các chuyên đề hội thi giáo viên khối nhà trẻ; nhân điển hình tiên tiến; công tác thanh tra và kiểm định chất lượng giáo dục; theo dõi các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục mầm non; theo dõi phát triển hệ thống trường mầm non; quản lý các trường ngoài công lập trên địa bàn. Hướng dẫn và thực hiện công tác chuyên môn khối mẫu giáo; tổ chức triển khai các chuyên đề hội thi giáo viên khối mẫu giáo; công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc mầm non; Phụ trách công tác Nữ của ngành; công tác thanh tra và kiểm định chất lượng giáo dục;
 • Huỳnh Ngọc Giang Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tiểu học
  • Điện thoại:
   0946284236
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phụ trách GDTH các môn Xã hội; tham gia công tác thanh tra và kiểm định chất lượng giáo dục cấp tiểu học; Xây dựng trường chuẩn QG, lớp học 2buổi/ngày, CNTT; phụ trách công tác thư viện thiết bị cấp tiểu hoc; công tác bồi dưỡng giáo viên cấp TH; theo dõi, chỉ đạo việc xây dựng trường TH xanh, sạch, đẹp, trường học thân thiện….
 • Lê Ngọc Đề
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Thể dục-Sinh
  • Điện thoại:
   0975499034
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phụ trách các môn năng khiếu, GDPL,ATGT; phụ trách công tác giáo dục thường xuyên; công tác chỉ đạo xây dựng trường học thân thiện; hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp; công tác Đội – nhi đồng; tham gia các chương trình phối hợp của các ban, ngành liên quan; tham gia công tác thanh tra; công tác thư viện thiết bị cấp THCS
 • Phạm Văn Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0988 955 337
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phụ trách các môn xã hội THCS, Thống kê và báo cáo THCS; Dạy thêm- học thêm, Xây dựng trường chuẩn quốc gia; PCGDTHCS; Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên; Tham gia công tác thanh tra và kiểm định chất lượng cấp THCS;
 • Phạm Văn Trực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Toán
  • Điện thoại:
   01662784727
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phụ trách các môn tự nhiên THCS. Hướng dẫn tổ chức các kỳ thi, hội thi của giáo viên, học sinh cấp THCS; phụ trách việc cấp và quản lý các loại văn bằng, chứng nhận cấp THCS;tham gia công tác thanh tra và kiểm định chất lượng cấp THCS; công tác thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến cấp THCS.
 • Nguyễn Đức Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học quản lý
  • Điện thoại:
   0983665420
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; thường trực công tác kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thường trực công tác công đoàn ngành; công tác tổng hợp báo cáo; công tác thi đua khen thưởng của ngành.
 • Trần Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán sự
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Tin
  • Điện thoại:
   0973422929
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách: nâng lương, nâng ngạch, nghỉ phép, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm xã hội; công tác đào tạo, bồi dưỡng; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; thống kê, báo cáo TCCB. thủ quỹ cơ quan.
 • Nguyễn Đặng Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   12/12
  • Điện thoại:
   0913592782
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Bảo vệ ngoài giờ hành chính, Chăm sóc cây xanh, sửa chữa điện nước.
 • Nguyễn Trọng Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kỹ sư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học xây dựng
  • Điện thoại:
   0974816060
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phụ trách công tác xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; xây dựng cơ bản; hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thống kê;
 • Nguyễn Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   9/12
  • Điện thoại:
   057.6279814
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Phục vụ chung; trực bảo vệ trong giờ hành chính.