Friday, 24/09/2021 - 16:09|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TUY AN
 • Thiều Thị Ngọc Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Mầm non
  • Điện thoại:
   0349423898
  • Email:
   tttnhang.pgddttuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chuyên viên phụ trách giáo dục mầm non, thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan của bậc học mầm non.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.