Friday, 07/08/2020 - 05:52|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN TUY AN
 • TRẦN VĂN THẠCH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0903559566
  • Email:
   tvthach.pgddttuyan@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An