Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002949626
 Hôm nay :   134       
 Hôm qua :    1379       
 Tất cả:   2949626       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 
 1-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Trần Rịa Mã PMIS: 0001
 Địa chỉ:   Xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573790213
 Thư điện tử:   tranria.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình Mã PMIS: 0002
 Địa chỉ:   Xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573789188
 Thư điện tử:   ntbinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở An Dương Vương Mã PMIS: 0003
 Địa chỉ:   Xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573796106
 Thư điện tử:   advuong.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Lê Văn Tám Mã PMIS: 0004
 Địa chỉ:   Xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573782845
 Thư điện tử:   lvtam.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng Mã PMIS: 0005
 Địa chỉ:   Xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573782383
 Thư điện tử:   htkhang.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở An Hiệp Mã PMIS: 0006
 Địa chỉ:   Xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573778272
 Thư điện tử:   anhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng Mã PMIS: 0007
 Địa chỉ:   Xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú yên
 Điện thoại:   0573865140
 Thư điện tử:   dthoang.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Võ Trứ Mã PMIS: 0008
 Địa chỉ:   Khu phố Chí Thạnh, Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573865620
 Thư điện tử:   votru.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Lê Duẩn Mã PMIS: 0009
 Địa chỉ:   Xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573865502
 Thư điện tử:   leduan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Ngô Mây Mã PMIS: 00010
 Địa chỉ:   Xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573754150
 Thư điện tử:   ngomay.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An