Chào mừng năm học mới 2016-2017
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002730708
 Hôm nay :   30       
 Hôm qua :    3177       
 Tất cả:   2730708       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 
 1-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Trần Rịa Mã PMIS: 0001
 Địa chỉ:   Xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573790213
 Thư điện tử:   tranria.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình Mã PMIS: 0002
 Địa chỉ:   Xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573789188
 Thư điện tử:   ntbinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở An Dương Vương Mã PMIS: 0003
 Địa chỉ:   Xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573796106
 Thư điện tử:   advuong.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Lê Văn Tám Mã PMIS: 0004
 Địa chỉ:   Xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573782845
 Thư điện tử:   lvtam.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng Mã PMIS: 0005
 Địa chỉ:   Xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573782383
 Thư điện tử:   htkhang.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở An Hiệp Mã PMIS: 0006
 Địa chỉ:   Xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573778272
 Thư điện tử:   anhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng Mã PMIS: 0007
 Địa chỉ:   Xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú yên
 Điện thoại:   0573865140
 Thư điện tử:   dthoang.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Võ Trứ Mã PMIS: 0008
 Địa chỉ:   Khu phố Chí Thạnh, Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573865620
 Thư điện tử:   votru.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Lê Duẩn Mã PMIS: 0009
 Địa chỉ:   Xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573865502
 Thư điện tử:   leduan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Trung học cơ sở Ngô Mây Mã PMIS: 00010
 Địa chỉ:   Xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573754150
 Thư điện tử:   ngomay.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3865235-Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An