Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002949642
 Hôm nay :   142       
 Hôm qua :    1379       
 Tất cả:   2949642       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC TIỂU HỌC
 
 1-Tên đơn vị:  Tiểu học An Chấn số 1 Mã PMIS: 01
 Địa chỉ:   Thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573790132
 Thư điện tử:   anchan1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ Mã PMIS: 02
 Địa chỉ:   Thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573790344
 Thư điện tử:   nhtho.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Tiểu học An Mỹ số 1 Mã PMIS: 03
 Địa chỉ:   Thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0572216791
 Thư điện tử:   anmy1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Tiểu học An Mỹ số 2 Mã PMIS: 04
 Địa chỉ:   Thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573789307
 Thư điện tử:   anmy2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Tiểu học An Thọ Mã PMIS: 05
 Địa chỉ:   Thôn Phú Thường, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573796109
 Thư điện tử:   antho.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Tiểu học An Hòa số 1 Mã PMIS: 06
 Địa chỉ:   Thôn Tân Định, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   057782858
 Thư điện tử:   anhoa1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Tiểu học An Hòa số 2 Mã PMIS: 07
 Địa chỉ:   Thôn Nhơn Hội, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573782418
 Thư điện tử:   anhoa2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Tiểu học An Hải Mã PMIS: 08
 Địa chỉ:   Xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573781011
 Thư điện tử:   anhai.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Tiểu học An Hiệp số 1 Mã PMIS: 09
 Địa chỉ:   Xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573774112
 Thư điện tử:   anhiep1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Tiểu học An Hiệp số 2 Mã PMIS: 10
 Địa chỉ:   Xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0576274435
 Thư điện tử:   anhiep2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Tiểu học An Cư số 1 Mã PMIS: 11
 Địa chỉ:   Xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573507114
 Thư điện tử:   ancu1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Tiểu học An Cư số 2 Mã PMIS: 12
 Địa chỉ:   Xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0572234344
 Thư điện tử:   ancu2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  Tiểu học Thị trấn Chí Thạnh số 1 Mã PMIS: 13
 Địa chỉ:   Khu phố Trường Xuân, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0982923112
 Thư điện tử:   chithanh1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 14-Tên đơn vị:  Tiểu học Ngân Sơn Mã PMIS: 14
 Địa chỉ:   Khu phố Ngân Sơn, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573865001
 Thư điện tử:   nganson.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 15-Tên đơn vị:  Tiểu học An Dân số 1 Mã PMIS: 15
 Địa chỉ:   Thôn Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573767982
 Thư điện tử:   andan1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 16-Tên đơn vị:  Tiểu học An Dân số 2 Mã PMIS: 16
 Địa chỉ:   Thôn Bình Hòa, xã An Thổ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573866368
 Thư điện tử:   andan2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 17-Tên đơn vị:  Tiểu học An Ninh Tây số 1 Mã PMIS: 17
 Địa chỉ:   Thôn Diêm Điền, xã An NinhTây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573755124
 Thư điện tử:   anninhtay1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 18-Tên đơn vị:  Tiểu học An Ninh Tây số 2 Mã PMIS: 18
 Địa chỉ:   Thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573755140
 Thư điện tử:   anninhtay2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 19-Tên đơn vị:  Tiểu học An Ninh Đông số 1 Mã PMIS: 19
 Địa chỉ:   Thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573754112
 Thư điện tử:   anninhdong1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 20-Tên đơn vị:  Tiểu học An Ninh Đông số 2 Mã PMIS: 20
 Địa chỉ:   Thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01678853005
 Thư điện tử:   anninhdong2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 21-Tên đơn vị:  Tiểu học An Thạch Mã PMIS: 21
 Địa chỉ:   Thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
 Điện thoại:   0573507542
 Thư điện tử:   anthach.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 22-Tên đơn vị:  Tiểu học An Định Mã PMIS: 22
 Địa chỉ:   Xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573779522
 Thư điện tử:   andinh.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 23-Tên đơn vị:  Tiểu học An Nghiệp Mã PMIS: 23
 Địa chỉ:   Xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573865602
 Thư điện tử:   annghiep.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 24-Tên đơn vị:  Tiểu học An Xuân Mã PMIS: 24
 Địa chỉ:   Xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0572216779
 Thư điện tử:   anxuan.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 25-Tên đơn vị:  Tiểu học An Lĩnh Mã PMIS: 25
 Địa chỉ:   Xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573779575
 Thư điện tử:   anlinh.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An