Chào mừng năm học mới 2016-2017
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002730728
 Hôm nay :   40       
 Hôm qua :    3177       
 Tất cả:   2730728       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC TIỂU HỌC
 
 1-Tên đơn vị:  Tiểu học An Chấn số 1 Mã PMIS: 01
 Địa chỉ:   Thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573790132
 Thư điện tử:   anchan1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ Mã PMIS: 02
 Địa chỉ:   Thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573790344
 Thư điện tử:   nhtho.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Tiểu học An Mỹ số 1 Mã PMIS: 03
 Địa chỉ:   Thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0572216791
 Thư điện tử:   anmy1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Tiểu học An Mỹ số 2 Mã PMIS: 04
 Địa chỉ:   Thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573789307
 Thư điện tử:   anmy2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Tiểu học An Thọ Mã PMIS: 05
 Địa chỉ:   Thôn Phú Thường, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573796109
 Thư điện tử:   antho.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Tiểu học An Hòa số 1 Mã PMIS: 06
 Địa chỉ:   Thôn Tân Định, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   057782858
 Thư điện tử:   anhoa1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Tiểu học An Hòa số 2 Mã PMIS: 07
 Địa chỉ:   Thôn Nhơn Hội, xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573782418
 Thư điện tử:   anhoa2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Tiểu học An Hải Mã PMIS: 08
 Địa chỉ:   Xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573781011
 Thư điện tử:   anhai.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Tiểu học An Hiệp số 1 Mã PMIS: 09
 Địa chỉ:   Xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573774112
 Thư điện tử:   anhiep1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Tiểu học An Hiệp số 2 Mã PMIS: 10
 Địa chỉ:   Xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0576274435
 Thư điện tử:   anhiep2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Tiểu học An Cư số 1 Mã PMIS: 11
 Địa chỉ:   Xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573507114
 Thư điện tử:   ancu1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Tiểu học An Cư số 2 Mã PMIS: 12
 Địa chỉ:   Xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0572234344
 Thư điện tử:   ancu2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  Tiểu học Thị trấn Chí Thạnh số 1 Mã PMIS: 13
 Địa chỉ:   Khu phố Trường Xuân, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0982923112
 Thư điện tử:   chithanh1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 14-Tên đơn vị:  Tiểu học Ngân Sơn Mã PMIS: 14
 Địa chỉ:   Khu phố Ngân Sơn, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573865001
 Thư điện tử:   nganson.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 15-Tên đơn vị:  Tiểu học An Dân số 1 Mã PMIS: 15
 Địa chỉ:   Thôn Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573767982
 Thư điện tử:   andan1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 16-Tên đơn vị:  Tiểu học An Dân số 2 Mã PMIS: 16
 Địa chỉ:   Thôn Bình Hòa, xã An Thổ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573866368
 Thư điện tử:   andan2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 17-Tên đơn vị:  Tiểu học An Ninh Tây số 1 Mã PMIS: 17
 Địa chỉ:   Thôn Diêm Điền, xã An NinhTây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573755124
 Thư điện tử:   anninhtay1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 18-Tên đơn vị:  Tiểu học An Ninh Tây số 2 Mã PMIS: 18
 Địa chỉ:   Thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573755140
 Thư điện tử:   anninhtay2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 19-Tên đơn vị:  Tiểu học An Ninh Đông số 1 Mã PMIS: 19
 Địa chỉ:   Thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573754112
 Thư điện tử:   anninhdong1.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 20-Tên đơn vị:  Tiểu học An Ninh Đông số 2 Mã PMIS: 20
 Địa chỉ:   Thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01678853005
 Thư điện tử:   anninhdong2.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 21-Tên đơn vị:  Tiểu học An Thạch Mã PMIS: 21
 Địa chỉ:   Thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
 Điện thoại:   0573507542
 Thư điện tử:   anthach.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 22-Tên đơn vị:  Tiểu học An Định Mã PMIS: 22
 Địa chỉ:   Xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573779522
 Thư điện tử:   andinh.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 23-Tên đơn vị:  Tiểu học An Nghiệp Mã PMIS: 23
 Địa chỉ:   Xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573865602
 Thư điện tử:   annghiep.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 24-Tên đơn vị:  Tiểu học An Xuân Mã PMIS: 24
 Địa chỉ:   Xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0572216779
 Thư điện tử:   anxuan.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 25-Tên đơn vị:  Tiểu học An Lĩnh Mã PMIS: 25
 Địa chỉ:   Xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573779575
 Thư điện tử:   anlinh.th.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3865235-Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An