Chào mừng năm học mới 2016-2017
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002730736
 Hôm nay :   44       
 Hôm qua :    3177       
 Tất cả:   2730736       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC MẦM NON
 
 1-Tên đơn vị:  Mầm non xã An Chấn Mã PMIS: 001
 Địa chỉ:   Thôn Phú Qúy, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01669986759
 Thư điện tử:   mnbcanchan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Mầm non xã An Mỹ Mã PMIS: 002
 Địa chỉ:   Thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573789185
 Thư điện tử:   mnbcanmy.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Mầm non xã An Thọ Mã PMIS: 003
 Địa chỉ:   Thôn Phú Thường, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0935290585
 Thư điện tử:   mnbcantho.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Mầm non An Hòa Mã PMIS: 004
 Địa chỉ:   xã An Hòa, huyện Tuy An
 Điện thoại:   0936973093
 Thư điện tử:   mnbcanhoa.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Mầm non An Hiệp Mã PMIS: 005
 Địa chỉ:   Xã An Hiệp, huyện Tuy An
 Điện thoại:   01656904139
 Thư điện tử:   mnbcanhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Mầm non An Hải Mã PMIS: 006
 Địa chỉ:   Xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01652734589
 Thư điện tử:   mnbcanhai.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Mầm non An Cư Mã PMIS: 007
 Địa chỉ:   Xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01684338978
 Thư điện tử:   mnbcancu.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Mầm non Thị trấn Chí Thạnh Mã PMIS: 008
 Địa chỉ:   Khu phố Chí Đức, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01665520400
 Thư điện tử:   mnbcchithanhpgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Mầm non 30/4 Mã PMIS: 009
 Địa chỉ:   Khu phổ Chí Thạnh, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573865141
 Thư điện tử:   mnbcchithanh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Mầm non An Dân Mã PMIS: 010
 Địa chỉ:   Xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
 Điện thoại:   01202664329
 Thư điện tử:   mnbcandan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Mầm non An Thạch Mã PMIS: 011
 Địa chỉ:   Xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0972088278
 Thư điện tử:   mnbcanthach.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Mầm non An Ninh Tây Mã PMIS: 012
 Địa chỉ:   Xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01698368698
 Thư điện tử:   mnbcanninhtay.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  Mầm non An Ninh Đông Mã PMIS: 013
 Địa chỉ:   Xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01668387122
 Thư điện tử:   mnbcanninhdong.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 14-Tên đơn vị:  Mầm non An Định Mã PMIS: 014
 Địa chỉ:   Xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0986181428
 Thư điện tử:   mnbcandinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 15-Tên đơn vị:  Mầm non An Nghiệp Mã PMIS: 015
 Địa chỉ:   Xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0942934672
 Thư điện tử:   mnbcannghiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 16-Tên đơn vị:  Mầm non An Xuân Mã PMIS: 016
 Địa chỉ:   Xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0915353037
 Thư điện tử:   mnbcanxuan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 17-Tên đơn vị:  Mầm non An Lĩnh Mã PMIS: 017
 Địa chỉ:   Xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01682993787
 Thư điện tử:   mnbcanlinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3865235-Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An