Chào mừng năm học mới 2017-2018
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0002949634
 Hôm nay :   138       
 Hôm qua :    1379       
 Tất cả:   2949634       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC MẦM NON
 
 1-Tên đơn vị:  Mầm non xã An Chấn Mã PMIS: 001
 Địa chỉ:   Thôn Phú Qúy, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01669986759
 Thư điện tử:   mnbcanchan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Mầm non xã An Mỹ Mã PMIS: 002
 Địa chỉ:   Thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573789185
 Thư điện tử:   mnbcanmy.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Mầm non xã An Thọ Mã PMIS: 003
 Địa chỉ:   Thôn Phú Thường, xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0935290585
 Thư điện tử:   mnbcantho.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  pgddttuyan.phuyen.edu.vn
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Mầm non An Hòa Mã PMIS: 004
 Địa chỉ:   xã An Hòa, huyện Tuy An
 Điện thoại:   0936973093
 Thư điện tử:   mnbcanhoa.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Mầm non An Hiệp Mã PMIS: 005
 Địa chỉ:   Xã An Hiệp, huyện Tuy An
 Điện thoại:   01656904139
 Thư điện tử:   mnbcanhiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Mầm non An Hải Mã PMIS: 006
 Địa chỉ:   Xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01652734589
 Thư điện tử:   mnbcanhai.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Mầm non An Cư Mã PMIS: 007
 Địa chỉ:   Xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01684338978
 Thư điện tử:   mnbcancu.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Mầm non Thị trấn Chí Thạnh Mã PMIS: 008
 Địa chỉ:   Khu phố Chí Đức, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01665520400
 Thư điện tử:   mnbcchithanhpgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Mầm non 30/4 Mã PMIS: 009
 Địa chỉ:   Khu phổ Chí Thạnh, TT Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0573865141
 Thư điện tử:   mnbcchithanh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Mầm non An Dân Mã PMIS: 010
 Địa chỉ:   Xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
 Điện thoại:   01202664329
 Thư điện tử:   mnbcandan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Mầm non An Thạch Mã PMIS: 011
 Địa chỉ:   Xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0972088278
 Thư điện tử:   mnbcanthach.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Mầm non An Ninh Tây Mã PMIS: 012
 Địa chỉ:   Xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01698368698
 Thư điện tử:   mnbcanninhtay.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  Mầm non An Ninh Đông Mã PMIS: 013
 Địa chỉ:   Xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01668387122
 Thư điện tử:   mnbcanninhdong.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 14-Tên đơn vị:  Mầm non An Định Mã PMIS: 014
 Địa chỉ:   Xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0986181428
 Thư điện tử:   mnbcandinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 15-Tên đơn vị:  Mầm non An Nghiệp Mã PMIS: 015
 Địa chỉ:   Xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0942934672
 Thư điện tử:   mnbcannghiep.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 16-Tên đơn vị:  Mầm non An Xuân Mã PMIS: 016
 Địa chỉ:   Xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   0915353037
 Thư điện tử:   mnbcanxuan.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 17-Tên đơn vị:  Mầm non An Lĩnh Mã PMIS: 017
 Địa chỉ:   Xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
 Điện thoại:   01682993787
 Thư điện tử:   mnbcanlinh.pgddttuyan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An
Địa chỉ :308 Quốc lộ 1A - Thị trấn Chí Thạnh - huyện Tuy An - tỉnh Phú Yên
Điện thoại :0257.6265105 -Thư điện tử: pgddttuyan@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An